Serviceportaal

Zoeken

Zoekresultaten "node "

FILTER - Alleen van type(s):
  1. De gemeente Noordoostpolder stapte over van een all-in-one zaaksysteem naar een best-of-breed oplossing. Bij de implementatie van de nieuwe systemen stak een oud probleem de kop op: tussen de losse co
  2. Om continu te evolueren en toekomstbestendig te blijven, staan voor de gemeente Ede meer efficiëntie, betere werkbaarheid en digitaal transformeren op het wensenlijstje. Daarom kiest deze 100.000+ ge
  3. Gemeente Noordoostpolder maakt werk van innovatie. Met Corsa Bestuurlijke Besluitvorming en Opvolging realiseerde de gemeente een flexibel platform dat efficiënte processen en optimale informatievoor
  4. De gemeente Assen heeft zich tot doel gesteld om de volledige purchase to pay keten te digitaliseren. Mark Sanders, manager Financiën, neemt ons mee in het ‘waarom’ achter deze ambitie. Daarnaast
  5. Een vergaderapplicatie alleen is niet voldoende om grip te krijgen op de informatievoorziening rond het bestuurlijke besluitvormingsproces.
  6. Gemeente Veere digitaliseerde haar gehele bestuurlijke organisatie door over de fysieke grenzen van het dualisme heen te kijken en de digitalisering van college en raad als één uitdaging te beschouw
  7. Lang kende de VRZ-afdeling risico- en crisisbeheersing evenveel werkwijzen als medewerkers. Dat kwam de kwaliteit, flexibiliteit en transparantie van de dienstverlening niet altijd ten goede. Door zaa
  8. Zorgorganisaties zijn, bijna zonder uitzondering, continu bezig om hun primaire processen te optimaliseren; daardoor worden de secundaire bedrijfsprocessen nog weleens vergeten. Geheel ten onrechte, w
  9. Veiligheidsregio Zeeland, het orgaan voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland, heeft onlangs de implementatie van het document management systeem Corsa succesvol afger
  10. Maastricht University prijkt al jaren bovenaan de top drie van Nederlandse Universiteiten. Dit heeft primair te maken met de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs aldaar. Net zo belangrijk is d