Serviceportaal
Elementaire services-bouwstenen voor digital workplaces.

EIM Technology: Elemenz

High productivity application platform as a service

Elemenz is ons platform voor EIM-technologie: een high productivity application platform as a service (hpaPaaS). Dus een state-of-the-art hpaPaaS product waarmee professionele en niet-professionele ontwikkelaars kunnen samenwerken en snel cloud-native applicaties kunnen bouwen en implementeren. Het Elemenz-platform volgt de “by-design”-principes: Identity Access Management, schaalbaarheid, beveiliging, privacy en compliance by design zijn sleutelfactoren in onze EIM-technologie.

De technologie voor digital workplaces

Elemenz is de katalysator voor de digitale transformatie voor netwerkgerichte waardeketens op basis van een digitale werkwijze voor een vastgestelde markt in West-Europa. Digital workplaces faciliteren een agile waardeketen, bestaande uit een netwerk van organisaties. De inzet van deze omgevingen gaat over afdelings- en organisatiegrenzen heen en starre structuren zullen verdwijnen. Er ontstaat een andere wijze van samenwerking in organisaties, tussen de onderlinge afdelingen en met hun klanten en leveranciers. Een proces wordt steeds van begin tot einde en vanuit het oogpunt van de klant benaderd. Hierdoor zullen alle deelnemers van een proces moeten deelnemen.

Digital workplaces worden mogelijk gemaakt door het inrichten van een digitale werkruimte, waar alle deelnemers aan een proces gezamenlijk kunnen werken. Deze werkomgevingen moeten kunnen worden afgestemd op de specifieke werkmethoden en informatiebehoeften van informatieprofessionals. Dat betekent dat professionals onafhankelijk, duurzaam, veilig en verantwoordelijk met alle benodigde informatie in de juiste context kunnen opereren. Voor alle deelnemers is hierdoor de problematiek als geheel inzichtelijk via: historie, gemaakte afspraken, onderlinge relaties, afhankelijkheden, status en bevoegdheden.

Dots

Innovatie door assemblering

De Elemenz-componenten zijn elementaire services-bouwstenen die naar behoefte met elkaar kunnen worden gecombineerd. Op deze manier kunnen ze worden geassembleerd tot een webportal of app om een verscheidenheid aan digitale werkomgevingen te creëren, de Liber-oplossingen. Voor het inrichten van een werkruimte met het Elemenz-platform zijn deze elementen beschikbaar: documents, processes, collaboration en objects – onmisbare componenten om informatiemanagement binnen een organisatie vorm te geven. De kracht zit in de combinatie van de componenten: als je deze koppelt, ligt innovatie binnen handbereik.

Innovatie door assemblering
Dots

Elementaire componenten

Objects

Modern informatiemanagement betekent het overwinnen van de grenzen tussen de fysieke en de virtuele wereld. Informatie zit namelijk niet langer alleen in klassieke bronnen. Elk fysiek object kan dienen als een digitale informatiebron. Denk hierbij aan geografische objecten en producten, maar het kunnen ook personen of zelfs thema’s zijn. In feite kan alles wat van wezenlijk belang is voor een organisatie, als object worden gebruikt om informatie te verzamelen, te beschrijven en te gebruiken.

De Objects-component binnen het Elemenz-platform overwint de grenzen tussen de reële en de virtuele wereld en maakt een overkoepelende communicatie en interactie mogelijk. Met deze bouwsteen kunnen complexe reële objecten virtueel worden gedefinieerd, beheerd en als digitale informatiebron worden gebruikt. Deze objecten hebben kenmerken en onderlinge relaties. De kenmerken kunnen op basis van variabele definities vastgelegd worden. Bij een pand, als voorbeeld van een object, zijn de kenmerken onder andere de geografische coördinaten, de kleur en het woonoppervlak. Als relatie is het gebouw onderdeel van een straat en bestaat een gebouw uit kamers.

Fysieke en virtuele objecten kunnen ook onafhankelijk met behulp van sensoren communiceren. Wanneer objecten zelf hun informatiestand terugkoppelen (vaak aangeduid met Internet of Things) en niet iedere wijziging administratief moet worden verwerkt, bereiken we een nieuwe vorm van compliance: “digital-physical-interfacing” als een continue audit en compliance in een real-time wereld.

Collaboration

Meetings, vergaderingen en conferenties zijn vaak niet populair. Geen wonder, omdat ze vaak veel tijd kosten en niet altijd erg productief zijn. De Collaboration-technologie binnen het Elemenz-platform is een online samenwerkingscomponent, oftewel de online collaboratie-omgeving. Focus is het thematisch vergaderen waarbij het belangrijk is ook de vergaderingen in het centraal organisatiegeheugen vast te leggen. Denk hierbij aan een raad van toezicht, bestuursraad, governance, maar ook HR-gesprekken of contractbesprekingen kunnen worden aangestuurd vanuit dit component. Ze digitaliseert, optimaliseert en professionaliseert vergaderingen en biedt gestructureerde en effectieve ondersteuning van samenwerking te allen tijde.

Maar collaboratie kan veel verder gaan. Je kunt ook denken aan het samenbrengen van vraag en aanbod, dus vrije vormen van samenwerking door het gebruik van online platforms. Dit zijn digitale marktplaatsen die veel lijken op social media-omgevingen. Producenten en consumenten komen samen op dit platform. Binnen zo’n platform leggen wij de verbinding tussen het collaboratieplatform en de interne informatievoorziening van organisaties. De collaboratietechnologie binnen het Elemenz-platform zorgt ervoor dat gebruikers op een natuurlijke manier kunnen communiceren en informatie kunnen delen, zonder dat de privacy en compliance van informatie in het geding komt.

Processes

Wanneer we dieper op de processes-component van onze EIM-technologie inzoomen dan zien we een component waarmee zaakgericht werken kan worden ingevuld. Een substituut voor een zaaksysteem dat correcte en snelle dienstverlening mogelijk maakt. In dit verband biedt het Elemenz-platform grip op veilige borging van informatie, zodat u zich altijd kunt verantwoorden volgens wet- en regelgeving. De processes-component maakt efficiënt werken vanuit één centrale werkvoorraad en grip op processen door middel van het zakenmagazijn mogelijk. Het zakenmagazijn (gebaseerd op de standaarden RGBZ, GEMMA en ZTC+) stelt de status beschikbaar van alle zaken. Hierdoor ontstaat volledige transparantie van en optimale controle over de status van alle lopende zaken.

De processes-component is gebaseerd op Adaptive Case Management (ACM). ACM is een procesmanagementaanpak om informatieprofessionals te ondersteunen die grote flexibiliteit in hun werk nodig hebben om hun zaken af te handelen. Met ACM kan de informatieprofessional alle aspecten van een zaak zelfstandig regelen en afhandelen. De taken die nodig zijn voor het verwerken van een zaak en hun volgorde kunnen individueel en flexibel worden aangepast.

Documents

Veel beslissingen, tijdelijke informatiestanden of andere statische momentopnamen worden vandaag de dag nog steeds vastgehouden in documentvorm. Het Elemenz-platform beschikt daarom ook over documentmanagement-technieken. De documents-component werkt vaak samen met Intelligent Document Technology voor het automatiseren en vereenvoudigen van de verwerking van inkomende documenten. Maar ze werkt ook samen met ECM-technologie en biedt dus digitale archivering en optimale controle over documentgebaseerde informatiestromen van en naar een organisatie.

Via een CMIS-interface (Content Management Interoperability Services, een standard voor het beheer en uitwisselen van ongestructureerde informatie) worden documenten op basis van metadata in het Elemenz-platform ter archivering aangeboden aan ECM-technologie. BCT biedt hiervoor het platform Corsa, maar Elemenz heeft de mogelijkheid om ook met DMS/RMA systemen van derden aan te sluiten.

De documents-component biedt functionaliteit waarmee documenten vanuit iedere werkomgeving eenvoudig vindbaar zijn. Het is mogelijk om documenten te classificeren en automatisch te routeren naar de juiste personen in de organisatie. ECM-technologie zoals het Corsa-platform biedt aanvullend records management waarmee documenten worden verrijkt met waardevolle metadata, maar ook een digitaal archief waarin definitieve documenten duurzaam en volgens wet- en regelgeving worden gearchiveerd.

AI

In het centrum van onze EIM-technologie bevindt zich een vijfde component die overlapt en samenwerkt met alle andere elementen: Artificial Intelligence (AI). Dit is waar Elastic binnenkomt. Elastic verzamelt informatie uit verschillende bronnen en systemen. Dat maakt het mogelijk om verschillende soorten informatie te vinden en te gebruiken die uit uiteenlopende bronsystemen afkomstig zijn. Deze vorm van AI kan dus geleerde informatie begrijpen, verwerken en leveren.

Dots

Complementair

Het Elemenz-platform verbindt de verschillende beschikbare informatiebronnen zodanig met elkaar dat professionals optimaal de regie over hun eigen processen kunnen voeren. De open standaarden waarop het platform is gebaseerd, maken integraties met waardevolle applicaties en ecosystemen een vanzelfsprekendheid. Elemenz biedt dus ook de mogelijkheid om elementen te combineren met complementaire componenten of oplossingen. Door te integreren met andere componenten (zoals ERP-, CRM- of ECM-systemen) en gegevensbronnen (zoals het internet of things of blockchain), kan het platform op basis van een state-of-the-art technologie flexibel worden uitgebreid of veranderd door nieuwe toepassingen en services.

Door gebruik te maken van standaarden wordt de uitwisselbaarheid van systemen en softwarecomponenten aanzienlijk vergroot en kan informatie ook volgens een vast stramien worden verwerkt en bewaard, oftewel conform gestandaardiseerde informatiemodellen.

Dit impliceert het gebruik van standaard koppelvlakken om deze informatie te kunnen opvragen en vastleggen. In de lokale overheid van Nederland wordt hiervoor de StUF-standaard (Standaard UitwisselingFormaat) gebruikt. Deze standaard is onderverdeeld in sectormodellen en koppelvlakken, afhankelijk van de toepassing en context. Bij zaakgericht werken zijn dat bijvoorbeeld Zaak- en Documentservices. Het feit dat het Elemenz-platform zich conformeert aan alle denkbare – open – standaarden maakt het mogelijk dat de technologie eenvoudig te integreren is met applicaties van derden en aansluiting vindt op uiteenlopende uitwisselingsprotocollen.

Dots