Serviceportaal

Wij zien bij BCT de belangen zowel aan de kant van de klanten als aan de kant van de betrokken leveranciers alleen maar toenemen naarmate de digitalisering toeneemt.

Samenwerking wordt belangrijker naarmate digitalisering toeneemt


Dots

De insteek van het gesprek was om eens te zien in hoeverre samenwerkingsverbanden gebaat zijn bij dan wel in belang afnemen naarmate er sprake is van meer digitalisering bij vooral de afnemende partijen. Aan tafel zaten Marco Drost (directeur SmartDocuments), Ruud Storcken (Business Unit Manager BCT) en voormalig directeur van de Coöperatie Dimpact, René Bal. Belangrijkste conclusie: het belang van samenwerking neemt juist toe naarmate de digitalisering in de maatschappij toeneemt.

Het kon weer, na maandenlang het gesprek in de agenda’s te hebben opgeschoven, was het eindelijk weer verantwoord om met elkaar aan tafel te zitten. Op gepaste afstand en uiteraard met inachtneming van de richtlijnen.

Lees het artikel hier!