Serviceportaal

Relatiedag 2021


Samenwerken in de keten!

Dots

Hoewel we allen goed aangepast zijn aan het online samenwerken gaat er na zo’n lange tijd niets boven het vooruitzicht van een live event.  En met die gedachte willen we onze klanten en partners vooralsnog uitnodigen voor onze Relatiedag 2021.

Samenwerken in de keten
Als organisatie heb je met veel verschillende stakeholders te maken. Dit vraagt om goede samenwerking en verantwoorde informatie-uitwisseling. Elke organisatie in een keten heeft er immers belang bij dat de hele keten goed functioneert. Met andere woorden, elke ketenpartner speelt een sleutelrol in het leveren van maximale toegevoegde waarde voor de hele keten. Hier zul je je informatielandschap op moeten inrichten. Maar hoe? Dit vraagstuk zal als rode draad door deze editie van onze Relatiedag lopen!

Wat mogen onze gasten verwachten?

• BCT’s hands on aanpak voor de toekomst
[product- en organisatieontwikkelingen]
• een hele toffe leerzame workshop
• én een spreker die hen met stof tot nadenken weer huiswaarts laat keren!

Wanneer? Donderdag 16 september van 14.30 uur tot 20.30 uur
Waar? Omgeving Breda

Wij zullen alle maatregelen treffen die verplicht, noodzakelijk en wenselijk zijn in deze tijd. Heeft u interesse in deelname? Laat het ons weten!