Serviceportaal
Het zaaksysteem Liber - Behandelaarportaal is een efficiënt middel om zaakgericht werken in uw organisatie mogelijk te maken.
DOWNLOAD BROCHURE

Zaaksysteem - Behandelaarportaal

Dagelijks worden organisaties geconfronteerd met nieuwe uitdagingen op het gebied van het verhogen van optimale dienstverlening, een efficiënte bedrijfsvoering en het behouden van de regie over informatiebeleid richting burgers, bedrijven en ketenpartners. Dit dwingt organisaties om voortdurend in verandering te blijven.

Alleen met de juiste hulpmiddelen en informatie zullen professionals in staat zijn het maximale uit zichzelf en hun omgeving te halen. BCT levert daarvoor het Liber Behandelaarportaal. Met dit zaaksysteem maken wij het mogelijk om zaakgericht te werken. Benieuwd hoe wij uw organisatie begeleiden wanneer u zaakgericht wil gaan werken? Lees hierover meer op onze pagina over zaakgericht werken.

Voordelen van ons zaaksysteem

 • Correcte en snelle dienstverlening leveren wordt mogelijk.
 • Efficiënt werken vanuit één centrale werkvoorraad.
 • Mobiel-, tablet – en desktopvriendelijk werken.
 • Grip op veilige borging van informatie, zodat u te alle tijden kunt verantwoorden volgens wet- en regelgeving.
 • Grip op processen door middel van het zakenmagazijn.
 • Continuous delivery met tweewekelijkse updates.
Dots

Belangrijkste functionaliteiten van het zaaksysteem

Zaakgericht werken verbetert de dienstverlening, de efficiency van werken, de toegankelijkheid van informatie en zorgt ook voor kostenbesparing. Met BCT’s zaaksysteem kan de zaakbehandelaar volledig zelfredzaam opereren doordat hij of zij de juiste handvatten bevat om zaken op een effectieve en waterdichte methode te starten, te behandelen en te monitoren. Zo kan er binnen het Liber Behandelaarportaal een zaak worden afgehandeld door middel van een gebruiksvriendelijke wizard en kan men meerdere acties gelijktijdig uitvoeren.

We bieden met het Liber Behandelaarportaal een sleutelklaar zaaksysteem waarbij we inspelen op de volgende functionaliteiten:

 

Dots

Klant Contact Systeem – Liber Baliemedewerkerportaal

Persoonlijk klantcontact begint al bij het telefonisch te woord staan van klanten. Daarom willen wij ook medewerkers van een KCC optimaal faciliteren door hen te voorzien van de nodige kritische informatie. Dit doen we met een specifieke werkomgeving voor baliemedewerkers. U leest meer over het Baliemedewerkerportaal op onze pagina over ons Klant Contact Systeem, dat volledig geïntegreerd is met het Behandelaarportaal.

Zakenmagazijn

Het zakenmagazijn stelt de status beschikbaar van alle zaken. Hierdoor ontstaat volledige transparantie van en optimale controle over de status van alle lopende zaken. Het zakenmagazijn is gebaseerd op de standaarden RGBZ, GEMMA en ZTC+.

Zaaktypecatalogus

Binnen de Zaaktypecatalogus (ZTC) wordt vastgelegd welke documenten benodigd zijn per zaaktype, welke mensen betrokken moeten zijn per zaaktype en wat de statussen zijn. Na de inrichting van een zaaktype wordt deze door de applicatie voor u gecontroleerd op volledigheid.

Zaak- en document services

BCT heeft een standaard koppelvlak ontwikkeld zodat een zaaksysteem met een document management systeem en andere taakspecifieke applicaties kan communiceren conform de door KING gedefinieerde standaard Zaak- en Documentservices.

Overige integraties

Het zaaksysteem Liber Behandelaarportaal biedt o.a. integraties met:

 • Basisregistratie GBA, GBA-V en NHR
 • Documentcreatietools
 • E-formulieren
 • PIP
 • MijnOverheid Lopende Zaken
Dots
Brochure Liber Baliemedewerker- en Behandelaarportaal

Brochure Liber Baliemedewerker- en Behandelaarportaal

Het zaaksysteem Liber - Behandelaarportaal is een efficiënt middel om zaakgericht werken in uw organisatie mogelijk te maken.
DOWNLOAD BROCHURE