Serviceportaal
Rechtsgeldig digitaal ondertekenen vanuit Corsa via ValidSign
NU INSCHRIJVEN >

Digitale handtekening

Eenvoudig rechtsgeldig digitaal ondertekenen

Door de steeds verdergaande technologische ontwikkelingen in de maatschappij is de behoefte aan digitale alternatieven voor de traditionele handgeschreven handtekening sterk toegenomen.
Aan welke eisen moet zo’n digitale handtekening voldoen volgens de wet? Wat gebeurt er eigenlijk bij digitaal tekenen en valideren? Waar zijn voordelen te behalen met de implementatie van digitaal ondertekenen?

BCT is een partnership aangegaan met ValidSign voor de ondersteuning van het digitaal onderteken proces. Middels de integratie tussen MyCorsa NxT en ValidSign kunnen medewerkers binnen organisaties op een snelle en generieke manier documenten (laten) ondertekenen waarbij de authenticiteit, integriteit en onweerlegbaarheid van een document geborgd zijn.

Alle documenten, stappen, acties en besluiten worden digitaal vastgelegd. Hiermee wordt transparantie gecreëerd en wordt het proces inzichtelijk, maar ook overzichtelijk gemaakt.

De voordelen:

 • Hogere bewijskracht dan een natte handtekening
 • Rechtsgeldig dankzij PKI certificaat
 • Voldoet aan Europese richtlijnen (eIDAS) en Nederlandse wetgeving
 • Plaats- en tijd onafhankelijk ondertekenen
 • Volledige en veilige digitale ervaring
 • Kostenbesparing doordat documenten niet meer uitgeprint hoeven te worden
 • Transparantie door het inzichtelijk en overzichtelijk maken van het ondertekeningproces
 • De authenticiteit, integriteit en onweerlegbaarheid van een document worden geborgd
 • Door middel van workflow kan er een mandaat gegegeven worden (toestemming om namens iemand anders te ondertekenen).
Dots

Efficiency slag

Binnen organisaties zijn veel werkprocessen en documentstromen gedigitaliseerd. Toch vindt ondertekening van documenten nog vaak analoog plaats. Zo worden digitaal beschikbare documenten vaak geprint en met pen ondertekend. Vervolgens worden deze documenten weer ingescand, waarna het proces weer digitaal wordt hervat. Deze handmatige acties zorgen voor vertraging en inefficiënties. Daarnaast dienen organisaties te voldoen aan wet- en regelgeving en dient het ondertekeningsproces transparant te zijn, waarbij de authenticiteit, integriteit en onweerlegbaarheid van een document geborgd is. Tevens schrijft de wet voor dat een organisatie aan moet kunnen tonen hoe de handtekening tot stand is gekomen.

Digitaal ondertekenen zorgt voor kostenbesparing, denk aan: gebruik van papier, toner, opslag en administratieve handelingen.

Rechtsgeldig digitaal ondertekenen

Een elektronische handtekening of digitale handtekening is een elektronische variant van een handgeschreven handtekening. Nederland heeft al jaren de Europese richtlijn met betrekking tot digitale handtekeningen geïmplementeerd. Artikel 15a van het Burgerlijk Wetboek Boek 3 geeft aan dat een elektronische handtekening dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening kan hebben.

Dots
Rechtsgeldig digitaal ondertekenen

Rechtsgeldig digitaal ondertekenen

In 5 minuten inzicht in de werking van de integratie tussen Corsa en ValidSign.
MELD JE NU AAN >

De oplossing digitale handtekening

Betrouwbaarheidsniveau’s

Er zijn drie verschillende type digitale handtekening vormen beschikbaar, elk met een eigen betrouwbaarheidsniveau:

 • Gewone digitale handtekening
 • Geavanceerde digitale handtekening
 • Gekwalificeerde digitale handtekening

Het digitaal ondertekenen werkt in MyCorsa NxT. Digitaal ondertekenen kan via een willekeurig document, maar ook via een workflow. Zo zou je het digitaal ondertekenen kunnen verwerken in een bestuurlijk proces of een controle proces.

Meer weten? Download dan de brochure

LEES MEER >
Dots