Serviceportaal

Order

Grip op uw bestellingen

Door het bestelproces te digitaliseren heeft u meer grip op autorisaties, budgetten en afspra- ken met leveranciers. Met de oplossing Order worden alle bestellingen in uw organisatie digi- taal en centraal vastgelegd. Dit geldt voor alle soorten bestellingen. Van eenmalige inhuur tot grote raamcontracten waarbij u gedurende het jaar losse bestellingen plaatst. Alle gefiatteer- de bestellingen worden direct als verplichting geregistreerd met de bijbehorende financiële codering. Een integratie met uw financieel systeem levert u veel tijdwinst op. Gegevens worden immers automatisch uitgewisseld.

Hierdoor worden binnenkomende facturen automatisch gematcht met de bijbehorende bestelling. Grote voordeel hiervan is dat, mits er geen afwijkingen zijn, de budgethouder de factuur dus niet nog eens hoeft te fiatteren.

Voordelen:

  • Alle gegevens over leveranciers en bestelgeschiedenis met één muisklik terug te vinden
  • U digitaliseert wie wat mag bestellen en wie moet fiatteren, voor welk bedrag en bij welke leverancier
  • U realiseert een maximaal rendement uit uw contracten
  • Dit is de basis voor efficiënt contract- en leveranciersmanagement: u weet precies wie, waar en wanneer orders heeft geplaatst, en daarmee heeft u ook realtime inzicht in verwachte kosten en de impact op uw budgetten
Dots