Serviceportaal
Beter grip op documentstromen en optimaliseren van processen
DOWNLOAD BROCHURE

Corsa Documentroutering

Ondersteuning secundaire processen

De zorg wordt steeds meer digital-minded en efficiënter. Voor zorginstellingen is het continue optimaliseren van de primaire processen een vanzelfsprekendheid om zo de best mogelijke zorg voor hun cliënten te leveren tegen zo laag mogelijk kosten. Digitaliseren van de documentstromen ter ondersteuning van de bedrijfsvoering blijft hierbij achter, terwijl in deze secundaire processen ook een kwaliteits- en efficiëntie verbetering te behalen is.

Corsa/Documentroutering is gericht op zorginstellingen met beperkte of geen oplossing voor het centraal digitaal registreren, routeren, behandelen en archiveren van documenten. Deze oplossing richt zich niet op het primaire proces (EPD, ECD) van de zorginstellingen, de focus ligt op het ondersteunen van (secundaire) bedrijfsvoeringsprocessen.

Voordelen

  • Digitaal organisatiegeheugen, informatie wordt centraal ontsloten
  • Eenvoudige en gebruiksvriendelijke opties voor het registreren van inkomende, uitgaande en interne documenten
  • Altijd de juiste documentversie beschikbaar tijdens routering en behandeling
  • Altijd complete dossiers
  • Krachtige zoekmachine, zoeken is vinden
  • Plaats- tijd en device onafhankelijk werken
  • Voldoen aan alle voorwaarden gesteld aan een Audit trail
  • Lagere reprokosten door minder fysieke papierstromen
  • Volledige IT-ontzorging inclusief certificering van de cloud (ISO 27001)
Dots

Traceerbaar en compleetheid

Op dit moment zijn vele fysieke documenten en dossiers moeizaam vindbaar en traceerbaar. Daarnaast wordt digitale informatie regelmatig opgeslagen op (persoonlijke) netwerkschrijven of bewaard in de e-mailboxen. Hierdoor zijn de documenten en dossiers niet voor iedereen toegankelijk.
Het resultaat van deze versnippering is incomplete dossiers en het niet voldoen aan wet- en regelgeving. Op het gebied van efficiëntie en transparantie is het bovenstaande ook niet bevorderend. Denk hierbij aan de tijd tussen binnenkomst van een poststuk en het afleveren bij de juiste behandelaar in kwestie, de zoektijd om documenten en dossiers te zoeken en het overzicht dat niet bewaakt kan worden.

Controle over documentstromen

Onze oplossing Corsa/Documentroutering geeft u de mogelijkheid om snel en eenvoudig de informatie ter beschikking te stellen voor de juiste personen en compleetheid van dossiers te bevorderen. Alle documenten zijn door de digitalisering plaats- en tijdsonafhankelijk te bereiken, en ‘zwerven’ er geen losse documenten meer rond in de organisatie. Ter ondersteuning van een verantwoording wordt vastgelegd (gelogt) wie, wanneer, wat heeft geraadpleegd of gewijzigd. Zo houdt u controle over de document stromen.

Zoeken is vinden

Voor het succes van de organisatie is het van essentieel belang dat uw medewerkers altijd en overal probleemloos de benodigde informatie ter beschikking hebben. Door gebruik te maken van Corsa/Documentroutering bouwt u aan een centraal digitaal organisatiegeheugen waarin informatie altijd snel terug gevonden wordt.

Volledige IT-ontzorging

Corsa/Documentroutering is een cloud-oplossing waarbij het beheer en Onderhoud van de software en systemen geheel wordt verzorgd. Dit vermindert de complexiteit van het IT-beheer en er hoeft intern geen kennis te zijn van de systemen. Daar de oplossing via internet benadert wordt behoeft er dus geen omvangrijke investering gedaan te worden in hardware (Servers, IT-infrastructuur). Alles bij elkaar genomen leidt dit tot lagere kosten voor interne IT-support.

Dots
Case: Aveleijn

Case: Aveleijn

Grip op informatie. Zorginstelling Aveleijn implementeert Corsa/Documentroutering van BCT.
LEES MEER >