Serviceportaal

Corsa/Audit

Inzicht in het gebruik van Corsa

Een audit is volgens de Dikke Van Dale een kritisch onderzoek naar de (interne) bedrijfsvoering. Het zorgt ervoor dat een organisatie zicht krijgt op de huidige stand van zaken. Dit om de kwaliteit in algemene zin te verhogen.

Met Corsa/Audit worden organisaties die gebruik maken van Corsa in staat gesteld, door middel van monitoring, te voldoen aan verantwoording, regie, NEN2082 certificering. Tevens biedt de oplossing handvaten om aan de AVG richtlijnen te voldoen.

Toegevoegde waarde

  • Monitoren van alle creaties, mutaties, verwijderingen en raadplegingen binnen Corsa
  • Voldoen aan alle voorwaarden gesteld aan een audit trail
  • Voldoen aan de NEN2082 norm
  • Bieden van handvaten om aan de AVG te voldoen
Dots

Wat is Corsa/Audit?

Met de inzet van Corsa/Audit worden gecreëerde, gemuteerde, verwijderde en geraadpleegde gegevens tijdens het gebruik van Corsa gemonitord. Per record wordt een audit trail van mutaties vastgelegd waarin kan worden nagegaan welke Corsa gebruiker wanneer welke aanpassing(en) heeft gedaan of welke objectgegevens heeft geraadpleegd.

Rapportages kunnen eenvoudig gecreëerd worden met behulp van standaard aanwezige exports.

AVG handvaten

Middels Corsa/Audit kan vastgelegd worden welke persoonsinformatie door welke gebruiker, op welk moment is geraadpleegd. Tevens kan eenvoudig inzicht verkregen worden welke persoonsgebonden gegevens zijn vastgelegd binnen Corsa.

Dots
Workshop

AVG en checklist handreiking

Na deze 1-daagse workshop kunt u aan de slag om bestaande inrichtingen en procedures te toetsen op het gebruik van persoonsgegevens.
LEES MEER >