Serviceportaal
Stap voor stap naar een kennisgedreven organisatie.

Portfolio

Afgestemd op uw rol en informatiebehoefte

Ons portfolio is er op gericht om het informatiemanagement in uw organisatie naar een hoger niveau te tillen. We doen dit op basis van ons Transitiemodel. In dit model worden vier fases beschreven die organisaties kunnen doorlopen bij het groeien naar een kennisgedreven organisatie. Op deze pagina vindt u een overzicht van oplossingen van BCT afgestemd op uw rol en informatiebehoefte.

Orde en overzicht

Uw digitale basis op orde. Uw organisatie produceert en ontvangt steeds meer documenten, zowel fysiek als digitaal. Door deze wildgroei raakt u het overzicht kwijt; het is lastig om te traceren waar of bij wie bepaalde documenten en dossiers zich bevinden in de organisatie. Het digitaliseren van uw inkomende, interne en uitgaande documenten is de oplossing. Met onze oplossing wordt informatie gedigitaliseerd, gestructureerd, gedistribueerd en gearchiveerd.

Oplossingen: Digitale Postkamer | Server Based Capture | Digitale Personeelsdossiers | Digitale Handtekening | Zaakgericht Archiveren | Digitaal Archiveren met Sharepoint | Aansluiten op een e-depot | Corsa/Audit | Corsa/Documentroutering

“Zaakgericht archiveren meer dan alleen een tussenstap naar zaakgericht werken”

Van een traditionele manier van werken in één keer overgaan op een zaaksysteem: voor gemeente Landgraaf was dat een brug te ver. Ze kozen voor de oplossing Zaakgericht Archiveren van BCT om de overstap geleidelijker te maken. Nu gemeente Landgraaf een nieuw zaaksysteem heeft aangeschaft, maken ze geen aanstalten om afscheid te nemen van Zaakgericht Archiveren.
GEMEENTE LANDGRAAF

Inzicht in informatie

Na een eerste digitaliseringsslag ervaart iedereen in uw organisatie dat informatie snel vindbaar, toegankelijk en inzichtelijk is. Echter ontbreekt de context nog. In deze fase gaan we informatie verrijken en deze verbinden met processen. Het implementeren van procesgericht werken is de oplossing. Dit leidt tot duidelijke stuurinformatie van processen, waarmee organisaties hun bedrijfsvoering kunnen optimaliseren.

Oplossingen: Purchase To PayContractmanagement | Verplichtingenadministratie | Digitaal Bestelproces | Digitale Factuurverwerking  | Digitale Personeelsdossiers | Bestuurlijke Besluitvorming | Bestuurlijke Opvolging | Verantwoording Archieftoezicht

“Wij kunnen helpen in de digitalisering en beheren van de ondersteunende werkprocessen”

Zoals het digitaliseren van het factuurproces, waardoor er efficiënter gewerkt wordt en er meer inzicht in het proces is. Hierdoor ontstaat er stuurinformatie om meer grip te krijgen. Ook maakt dit informatie breder en beter toegankelijk en zal de kwaliteit van deze werkprocessen verhogen. Zo wordt een bijdrage geleverd aan verdere professionalisering van de organisatie.
GEMEENTE VEERE

Kennis door informatie

In deze fase zorgt u met onze oplossingen voor het doelgroepgericht beschikbaar stellen van informatie. U bent in staat om de vertaalslag te maken van generieke informatie naar relevante informatie voor alle interne stakeholders en uw klanten. Het gaat om het leggen van relaties tussen gegevens en processen, zodat informatie in de juiste context beschikbaar komt. Het resultaat is een gepersonaliseerde werkomgeving waarmee interne stakeholders in staat zijn om binnen de organisatie nog beter de juiste beslissingen te nemen.

Oplossingen: Zaakgericht Werken

“Ze zijn meer dan een leverancier en zelfs meer dan een partner."

Om continu te evolueren en toekomstbestendig te blijven, staan voor de gemeente Ede meer efficiëntie, betere werkbaarheid en digitaal transformeren op het wensenlijstje. Daarom kiest deze 100.000+ gemeente voor Liber van BCT.
GEMEENTE EDE

Waardecreatie door informatie

In deze fase realiseert u een regiesysteem dat nog verder reikt dan de eigen organisatie en stakeholders. Uw organisatie heeft namelijk ook te maken met ketenpartners, waarmee u samenwerkt in organisatie overstijgende projecten. Elke ketenpartner heeft zijn eigen processen en informatievoorziening. Bij complexe processen blijkt het vaak lastig om taken, verantwoordelijkheden en dossiervorming goed af te stemmen.

EIM Technology: Elemenz 

“Als Corsa uitvalt, houdt onze bedrijfsvoering op.”

De belangrijkste reden om voor het Enterprise Servicepakket te kiezen, was volgens Van Beerendonk de snelheid van de dienstverlening die BCT in dit nieuwe pakket garandeert. “Wij kunnen het ons niet permitteren dat Corsa een halve dag uitvalt. Ook de ontzorging op het vlak van UCR updates waren een belangrijke reden om voor het uitgebreide pakket te kiezen."
BART VAN BEERENDONK
PROVINCIE NOORD-BRABANT