Serviceportaal
Webinar ZGA met Corsa. Bekijk de replay!
LEES MEER >

Zaakgericht Archiveren

Zaakgericht Archiveren als opstap naar zaakgericht werken

Een belangrijk aandachtspunt bij veel organisaties is de volwassenheid op het gebied van digitaal werken en de aanwezigheid van de zaakgerichte gedachte binnen organisaties. Daarom biedt BCT een gefaseerde aanpak die medewerkers (en daarmee de organisatie) in staat stelt om te groeien naar een zaakgerichte organisatie.

Zaakgericht Archiveren is een combinatie van digitale documentstromen en een digitaal zaakgericht archief. Zaakgericht Archiveren (ZGA) kan een opstap zijn richting zaakgericht werken (met een bijbehorend zaaksysteem). Echter afhankelijk van de ambities en doelstellingen, kan deze oplossing voor een organisatie ook het einddoel zijn.

Toegevoegde waarde ZGA

  • Focus op het compleet maken van het zaakdossier met minder handelingen
  • Digitale archieven worden duurzaam bewaard
  • Toegankelijkheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd
  • Geen archiefkennis vereist van de medewerker
  • Geen grootschalige zaaksysteem implementatie benodigd
  • Laagdrempelige oplossing voor het introduceren van het gedachtegoed zaakgericht werken
Dots

Hoe werkt Zaakgericht Archiveren?

In deze oplossing ligt de nadruk op het compleet maken van een zaakdossier. In tegenstelling tot zaakgericht werken wordt er binnen deze oplossing geen gebruik gemaakt van statusovergangen. Voorgedefinieerde documenttypen per dossiersoort bepalen op welke wijze een dossier gevuld wordt.

Medewerkers zijn hiermee dus in staat zelf dossiers te vormen en samen te stellen, omdat zij zelf kennisdragers zijn en weten welke context rondom de beslisdocumenten noodzakelijk zijn om het dossier compleet te maken. De medewerker kan zelf bepalen wanneer er een nieuwe zaak wordt aangemaakt en doorloopt vervolgens zelf het proces, zonder dat de software hierbij vaste criteria vereist bij een statusovergang.

De oplossing ondersteunt het volledige dossierproces van creatie tot sluiting van een dossier. Het wordt gevoed door de definitie van een ZaakTypeCatalogus (ZTC).

Hoe werkt Zaakgericht Archiveren?
Dots
Webinar

Webinar

Leer hoe compleetheid van digitale dossiers te realiseren; en hoe te komen tot archiefwaardige en duurzaam toegankelijke dossiers.
Bekijk webinar >

Zaakgericht Archiveren versus Zaakgericht werken

Zaakgericht werken gebeurt veelal in een zaaksysteem. Dit zaaksysteem verdeelt processen in statussen en ondersteunt daarmee de zaakbehandelaar bij dit proces. Het proces is van a tot z gedefinieerd en er is precies bepaald wat er nodig is om van status a naar status b te komen. Om dit te realiseren moet ieder zaakgericht proces bekend en beschreven zijn.

Bij ZGA is dit niet nodig: hier wordt alleen gevraagd naar de dossiergerichte onderwerpen, zoals zaaktype, documenttypen en archiefgegevens. De medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor voortgang en afsluiting van het proces. Voorgedefinieerde documenttypen per dossiersoort bepalen op welke wijze een dossier gevuld kan worden. Voor medewerkers is dit een leerproces voor het vormen en samenstellen van hun dossiers.

Dots
e-Book handreiking Zaakgericht Archiveren

e-Book handreiking Zaakgericht Archiveren

Handreiking voor iedere (overheids)organisatie die aan de slag wil met Zaakgericht Archiveren.
DOWNLOAD E-BOOK >