Serviceportaal

Koppelingen op basis van VNG Realisatie standaarden

Grip krijgen op kritische informatie

BCT werkt met standaarden, omdat wij geloven dat grip krijgen op kritische informatie steeds belangrijker wordt. Om dit te realiseren moeten informatiestromen binnen en buiten de gemeente worden gekoppeld en verrijkt om zo te komen tot nieuwe inzichten. Dit kan niet bereikt worden zonder overeenstemming over gegevensuitwisseling.

BCT is er daarom van overtuigd dat organisaties alleen succesvol kunnen zijn door te werken met standaarden.

Dots

Samenwerking met VNG Realisatie

Samenwerking

BCT is in 2011 een samenwerking aangegaan met VNG Realisatie. De afgelopen jaren is deze samenwerking steeds hechter geworden met als doel het ontwikkelen en in gebruik nemen van nieuwe standaarden.

Net als VNG Realisatie is BCT ervan overtuigd dat informatiemanagement in toenemende mate cruciaal is voor gemeenten en hun ketenpartners. Zeker nu de rijksoverheid zich terugtrekt en burgers steeds vaker hun eigen zaken regelen en hierbij zoeken naar de juiste informatie.

Hierdoor wordt het steeds belangrijker dat overheden burgers proactief informeren. Deze informatie moet betrouwbaar en compleet zijn. BCT en VNG Realisatie werken daarom samen om informatiemanagement bij lokale overheden naar een hoger niveau te tillen.

Samenwerking met VNG Realisatie
Dots

StUF: Gegevens- & berichtenstandaarden

De samenwerking met VNG Realisatie en enkele klanten is er onder andere op gericht te komen tot standaarden op het gebied van informatie-uitwisseling door middel van gegevens- en berichtenstandaarden. De zogenaamde Standaard UitwisselingFormaat, beter bekend als StUF.

Gegevens- en berichtenstandaarden zijn onderdeel van een groter geheel, namelijk van de GEMMA Referentiearchitectuur. Deze architectuur is in het leven geroepen om toekomstvast en efficiënt te  werken.

Waarom zijn StUF standaarden ontwikkeld?

 • Om het wiel niet iedere keer opnieuw uit te vinden. Iedere gemeente heeft in de basis dezelfde (integratie)behoeften
 • Samenwerking met ketenpartners wordt efficiënter omdat informatie op uniforme wijze snel kan worden uitgewisseld
 • Het gebruik van standaarden zorgt voor een besparing op ontwikkel- en beheerkosten voor zowel overheden als leveranciers
 • Vendor lock-ins worden voorkomen, omdat het uitwisselen / vernieuwen van applicaties eenvoudiger wordt
Dots

Standaarden in de praktijk

Standaarden in de praktijk

Inmiddels zijn er verschillende StUF standaarden succesvol geïmplementeerd bij onze klanten, waaronder de gemeente Westland en de gemeente Hellevoetsluis.

BCT kon in 2015 als eerste leverancier in Nederland de compliancy aan de drie hiernaast genoemde standaarden aantonen.

De standaarden waaraan BCT bijdraagt zijn:

 • Zaak- en Documentservices
  Doel: Altijd een compleet beeld van een zaak inclusief bijbehorende documenten
 • Betalen en Invorderen
  Doel: Tijdig en correct innen van betalingen
 • Documentcreatie Services
  Doel: Gegevens automatisch invullen bij het creëren van tekstdocumenten
Dots