Serviceportaal

Corsa/Audit

Voldoen aan verantwoording regie ISO 16175

Met Corsa/Audit worden organisaties die gebruik maken van Corsa in staat gesteld, door middel van monitoring, te voldoen aan verantwoording, regie en  ISO 16175 certificering. Tevens biedt de oplossing handvaten om aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) richtlijnen te voldoen.

Een audit is volgens de Dikke Van Dale een kritisch onderzoek naar de (interne) bedrijfsvoering. Het zorgt ervoor dat een organisatie zicht krijgt op de huidige stand van zaken. Dit om de kwaliteit in algemene zin te verhogen.

Toegevoegde waarde

  • Monitoren van alle creaties, mutaties, verwijderingen en raadplegingen binnen Corsa
  • Voldoen aan alle voorwaarden gesteld aan een audit trail
  • Voldoen aan de ISO 16175 norm
  • Bieden van handvaten om aan de AVG te voldoen
  • Inzicht in het gebruik van Corsa
Dots

Wat is Corsa/Audit?

Inzicht in het gebruik van Corsa

Met de inzet van Corsa/Audit worden gecreëerde, gemuteerde, verwijderde en geraadpleegde gegevens tijdens het gebruik van Corsa gemonitord. Per record wordt een audit trail van mutaties vastgelegd waarin kan worden nagegaan welke Corsa gebruiker wanneer welke aanpassing(en) heeft gedaan of welke objectgegevens heeft geraadpleegd.

Rapportages kunnen eenvoudig gecreëerd worden met behulp van standaard aanwezige exports.

AVG handvaten

Middels Corsa/Audit kan vastgelegd worden welke persoonsinformatie door welke gebruiker, op welk moment is geraadpleegd. Tevens kan eenvoudig inzicht verkregen worden welke persoonsgebonden gegevens zijn vastgelegd binnen Corsa.

Dots