Serviceportaal
Hoe draagt informatietechnologie concreet bij aan de realisatie van jouw organisatiedoelstellingen?

Advies

Hoe vind je de weg?

De uitdaging zit hem in de veranderlijkheid van deze doelen door onder andere wettelijke invloeden, nieuwe technologie en interne koerswijzigingen. Vanuit Great! geloven we dat kaders noodzakelijk zijn om als organisatie te ontwikkelen, maar de aansluiting naar de professionals en werkprocessen blijft van essentieel belang. Te vaak zien wij organisaties vervallen in het opstellen van een papieren werkelijkheid in plannen die een te lange tijdshorizon hebben en hierdoor een beeld beschrijven dat niet wordt doorleefd.

Wij geloven daarom in een aanpak op middellange termijn om jullie te helpen bij de realisatie van jullie organisatiedoelstellingen. Wij nemen de bestaande uitgangspunten uit jullie beleid als uitgangspunt en maken samen een programma voor een tot twee jaar met daarin de concrete uitdagingen en kansen op het gebied van digitaal werken. We gebruiken hier in de basis het portfolio van BCT voor, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit de kwaliteit levert waar wij voor staan. Dit doen wij in samenspraak met jullie eigen accountmanager van BCT die al bekend is met jullie uitdagingen.

Dots

Verandering vanuit de werkvloer

In sommige gevallen is de aanleiding tot verandering niet de koers, maar het huidige gebruik. Indien je organisatie al lang gebruik maakt van de oplossingen van BCT kan het gevoel ontstaan dat de inrichting en werkwijzen niet geheel meer aansluiten bij de huidige eisen en wensen. Ook hoor je wellicht geluiden vanuit je professionals die vragen om verbeteringen.

Great! kan dan op een praktische manier ondersteunen met een quickscan die in kaart brengt waar de verbetermogelijkheden liggen. Wij hanteren daarbij ons eigen model dat onderscheid maakt tussen kaders, mens, proces, systeem en belemmeringen. Vanuit deze analyse werken we samen met jullie aan concrete verbeteracties. Op deze manier ben je snel weer op de goede weg!


Wilt u meer informatie? 

Neem dan contact op met Great! via onderstaande button of bel naar 06 – 46 92 88 02.

Dots