Serviceportaal

Accreditatieproces

Met onze oplossing kunt u het totale proces rondom accreditatie digitaal administreren.

Het accreditatieproces beoordeelt de opleiding aan de hand van doelstellingen, programma, inzet van personeel, voorzieningen, interne kwaliteitszorg en resultaten. Met andere woorden; een complex proces waarbij veel medewerkers (verdeeld over verschillende opleidingen) zijn betrokken. De onderwerpen zijn verdeeld in een hoeveelheid facetten/standaarden met daarbij horende criteria. Het resultaat is een vuistdik boekwerk om aan te tonen dat aan de eisen voor accreditatie is voldaan. Het is dan ook van groot belang de administratie goed op orde te hebben en op elk moment te kunnen bewijzen dat voldaan wordt aan de gestelde eisen. Met onze oplossing kunt u het totale proces rondom accreditatie digitaal administreren.

Dots

Eigenschappen

  • Structurele stroomlijning van de procedure door het bijhouden van alle relevante ontwikkelingen in een actueel, centraal informatiedossier
  • Alle mijlpalen en activiteiten zijn zichtbaar
  • Alle gegevens die van belang zijn voor het NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) zijn vastgelegd
  • Algemene correspondentie per instituut en per opleiding inzichtelijk

Voordelen

  • De zekerheid dat uw opleidingen voldoen aan de gestelde eisen
  • Heldere registratie, rapportage en archivering van zaken die verband houden met het accreditatieproces
  • Gegarandeerde correcte doorgang van het proces door de inzet van workflow functionaliteit
  • Dankzij dossiervorming wordt informatie makkelijk geëxporteerd en aangeboden aan extern bureau
  • Tijdige rappelleerfunctie, waardoor u nooit meer termijnen overschrijdt
Dots