Serviceportaal
Wilt u weten wat de aansluiting op het NHR en de GBA-V voor uw organisatie betekent?
INFORMATIE AANVRAAG

Aansluiting op landelijke voorzieningen

HNR, GBA-V en BAG koppeling

Digitale informatie heeft steeds meer invloed op ons dagelijks leven. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de relatie tussen de overheid, haar burgers en lokaal gevestigde bedrijven.

Als overheidsorganisatie bent u steeds meer afhankelijk van actuele en betrouwbare gegevens die in de landelijke voorzieningen (basisregistraties) worden vastgelegd. Aansluiting op landelijke voorzieningen biedt grote voordelen. Het zorgt ervoor dat u het principe “enkelvoudige opslag – meervoudig gebruik” kunt toepassen.  Binnen uw organisatie kunnen hierdoor alle softwareapplicaties gebruik maken van actuele en betrouwbare gegevens uit dezelfde authentieke bron.

Een keuze voor enkelvoudige opslag, meervoudig gebruik is één van de leidende principes uit de Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA). Het draagt dus bij aan uw toekomstvast informatiefundament.

Wij bieden een aansluiting op de landelijke voorzieningen zoals de Gemeentelijke Basisadministratie Verstrekkingsvoorziening (GBA-V), het Nationaal Handelsregister (NHR). Binnenkort zal er ook een aansluiting op de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) gerealiseerd worden.

Dots

Gemeentelijke Basisadministratie Verstrekkingsvoorziening (GBA-V)

De Gemeentelijke Basisadministratie Verstrekkingsvoorziening (GBA-V) maakt onderdeel uit van de Basisregistratie Personen (BRP) en is de centrale component voor deze voorziening.

De GBA-V bevat alle persoonslijsten die in de BRP zijn ingeschreven.

Voordelen van koppeling

  • Actuele persoonsgegevens uit het GBA en GBA-V beschikbaar in de werkprocessen van uw systemen
  • Directe beschikbaarheid van persoonsgegevens die als niet ingezetene vermeld staan
  • Verkrijgen van een actueel, volledig en uniform klantbeeld bij vorming van een (zaak)dossier
Dots

Hoe werkt GBA-V?

De GBA-V wordt geactualiseerd door de gemeentelijke GBA-systemen. Deze sturen een volledig nieuwe persoonslijst naar GBA-V zodra een of meer van de gegevens op een persoonslijst wijzigt. Een onlineservice zorgt voor de verstrekking vanuit GBA-V van de huidige volledige gegevensset (voor zover geautoriseerd) aan afnemers.

GBA-V levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de Basisregistratie Personen.

Wie maakt gebruik van GBA-V?

De GBA-V is bedoeld voor overheids- en semi-overheidsorganisaties die voor de uitoefening van hun publiekrechtelijke taken, persoonsgegevens nodig hebben.

Hoe werkt de koppeling tussen GBA-V en de oplossingen van BCT?

Door de inzet van de GBA-V integratie kunnen organisaties die BRP inzagerecht hebben, informatie uit het GBA-V opvragen en deze opslaan in de oplossingen van BCT. Deze integratie verloopt altijd via uw data distributie systeem. Er wordt dus geen directe integratie gerealiseerd met de basisregistratie.

De informatie kan gebruikt worden om personen die in de oplossingen van BCT geregistreerd zijn, te controleren of te actualiseren zodat deze vervolgens aan een documentregistratie gekoppeld kunnen worden. Eventuele wijzigingen in persoonsgegevens worden op basis van een afnemersindicatie automatisch doorgevoerd.

Dots

Nationaal Handelsregister (NHR)

Het Nationaal Handelsregister biedt informatie over alle rechtspersonen en ondernemingen in Nederland. Alle organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan in dit register.

Organisaties gebruiken het NHR om digitaal informatie op te vragen over bedrijven die bijvoorbeeld een vergunning aanvragen.

Voordelen van koppeling

  • Actuele organisatiegegevens uit het NHR beschikbaar in de werkprocessen van uw systemen
  • Directe beschikbaarheid van organisatiegegevens die als niet ingezetene vermeld staan
  • Verkrijgen van een actueel, volledig en uniform klantbeeld bij vorming van een (zaak)dossier
Dots

Hoe werkt NHR?

In het NHR kan worden gezocht naar bedrijven, specifiek op bedrijfsnaam, KvK-nummer of adres. Organisaties die zijn aangesloten hebben een elektronische verbinding tussen het Handelsregister. Via deze verbinding krijgt uw organisatie rechtstreeks gegevens uit het NHR geleverd. Dit gebeurt via informatieproducten, zoals een uittreksel. Op termijn is het ook mogelijk dat informatie digitaal kan worden teruggemeld aan het Handelsregister.

Wie maakt er gebruik van NHR?

In 2014 zijn tientallen organisaties gestart met de aansluiting op het Handelsregister. Op dit kaartje is te zien welke gemeenten hier reeds gebruik van maken.

Hoe werkt de koppeling tussen NHR en de oplossingen van BCT?

Door de inzet van de NHR integratie kunnen organisaties informatie uit het NHR opvragen en deze opslaan in de oplossingen van BCT. Deze integratie verloopt altijd via uw data distributie systeem. Er wordt dus geen directe integratie gerealiseerd met de basisregistratie.
​De NHR integratie zorgt ervoor dat de juiste organisatie, met de juiste metadata, gekozen kan worden. Deze informatie kan gebruikt worden om organisaties, binnen de oplossingen van BCT te controleren of te actualiseren zodat deze vervolgens aan een documentregistratie gekoppeld kunnen worden. Eventuele wijzigingen in organisaties worden op basis van een afnemersindicatie automatisch. De integratie zorgt voor actualiteit en correctheid van de informatie die opgeslagen wordt.

Dots