Serviceportaal
Stap voor stap naar een kennisgedreven organisatie.

Portfolio

Afgestemd op uw rol en informatiebehoefte

Ons portfolio is er op gericht om het informatiemanagement binnen uw organisatie naar een hoger niveau te tillen. We doen dit op basis van ons Transitiemodel. In dit model worden vier fases beschreven die organisaties kunnen doorlopen bij het groeien naar een kennisgedreven organisatie. Op deze pagina vindt u een overzicht van thema’s met oplossingen van BCT afgestemd op uw rol en informatiebehoefte.

Digitaal Werken

Organisaties produceren en verwerken steeds meer informatie. Onze oplossingen ondersteunen organisaties met het digitaliseren, structureren, distribueren en archiveren van informatie.

“Zaakgericht Archiveren kan binnen Corsa geregeld worden. Je vermijdt zo veel van de kosten en moeite die bij een nieuw systeem komen kijken.”
GEMEENTE LANDGRAAF

Zaakgericht Werken

Zaakgericht werken is procesmatig, digitaal werken waarbij informatie centraal staat. Zaakgericht werken zorgt voor een efficiënte bedrijfsvoering en verbetering van de dienstverlening.

“Ze zijn meer dan een leverancier en zelfs meer dan een partner. Ze zijn een verlengstuk van onze organisatie en helpen de gezamenlijke doelen te bereiken.”
GEMEENTE EDE

Digitaal Besturen

Organisaties in staat stellen om bestuurlijke processen digitaal op een effectieve, transparante en daadkrachtige manier uit te voeren, daar ligt onze kracht.

“Met de bestuurlijke oplossing is het hele ambtelijke voortraject, van concepten, dossiervorming, advies en accordering gedigitaliseerd. Tot en met de vergaderingen toe!”
GEMEENTE BEEK

Kwalitatief Digitaliseren

Het digitaliseringsproces begint bij het scannen van fysieke documenten. Onze oplossingen zorgen hierbij voor kwalitatief hoogstaande scans en een gestroomlijnd proces.

“Digitaliseren is niet het doel; het uitgangspunt is altijd dat uiteindelijk de student er iets van moet merken.”
ALFA-COLLEGE

Integraties

Wij geloven in het omarmen en inzetten van open standaarden om daarmee een effectieve inzet van IT-systemen te bereiken voor het behalen van business doelstellingen.

"Volgens onze visie zit de kracht van informatiesystemen in de mogelijkheden die dat systeem biedt, gecombineerd met de verbinding tussen de diverse informatiesystemen."
BCT

Efficiënt facturen verwerken

Dagelijks ontvangt uw organisatie een groot aantal facturen. Met de BCT oplossingen voor digitale factuurverwerking digitaliseert u het factuurproces, vanaf de ontvangst van de factuur tot aan de betaling.

“Verkeerde informatie leidt tot verkeerde beslissingen. Ons bestaansrecht is daarom: het leveren van de juiste informatie, op de juiste plek en op het juiste moment.”
GEMEENTE ASSEN

Waarde door Inkoop

Met het digitaliseren van uw bestelproces krijgt u meer grip op autorisaties, budgetten en afspraken met leveranciers. Met onze oplossing worden alle bestellingen in uw organisatie digitaal en centraal vastgelegd.

“Als mensen niet weten welke contracten er bestaan, dan lopen we het risico dat er ingekocht wordt volgens verkeerde voorwaarden. Contracten bevatten cruciale afspraken, zoals levertijden, prijzen en betalings termijnen.”
GEMEENTE ASSEN

Servicediensten

Service is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Want goede service zorgt voor optimale continuïteit van de software, beperkt de risico’s op onvoorziene omstandigheden en bespaart kosten wanneer incidenten voorkómen in plaats van opgelost worden.

“Wij kunnen het ons niet permitteren dat Corsa een halve dag uitvalt. Ook de ontzorging op het vlak van UCR updates waren een belangrijke reden om voor het uitgebreide pakket te kiezen.”
PROVINCIE NOORD-BRABANT