Partnerships

Innovatie door co-creatie

In een wereld die steeds complexer wordt en waarbij complexiteit exponentieel groeit, brengt BCT snel en krachtig producten op de markt die het mogelijk maken dat professionals kunnen excelleren binnen hun werkveld.

Wij doen dit niet alleen. BCT streeft ernaar om een ecosysteem te creëren waarbij ieder bedrijf focus houdt op datgene waar men goed in is. Of het nu gaat om nieuwe technologie, een innovatief product, of kennis, bij de samenwerking streven we altijd naar gelijkwaardigheid en complementariteit, waarbij alle partijen elkaar op een duidelijke manier versterken. Het netwerk van samenwerkende bedrijven dat zo ontstaat, zorgt gezamenlijk voor innovatie, onderscheidend vermogen en het sneller op de markt kunnen brengen van producten en diensten die nauw aansluiten bij de behoeften van de klant.

Onze partners

BCT onderscheidt twee soorten partners: Technologie partners en Business partners.

Technologie partners

Samen met de technologische partners verrijken wij onze oplossingen met een stuk technologie dat op een zichtbare of onzichtbare manier geintegreerd wordt binnen de BCT platformen.

Business partners

Met de business partners zetten we gezamenlijk een oplossing in de markt. Dit doen we met een gezamenlijk product of dienst, of door middel van gezamenlijke (markt)kennis of een gezamenlijk (markt)kanaal.

Technologie partners


Microsoft
Er is een duidelijke trend in de markt waarbij informatie niet alleen door vastomlijnde processen wordt gecreëerd, maar steeds meer door vrije samenwerking tussen kenniswerkers. Deze samenwerking wordt door Microsoft gefaciliteerd in haar samenwerking- (SharePoint / Office365) en communicatie (Skype for Business) oplossingen. Om deze twee werelden bij elkaar te brengen, zorgt BCT voor een naadloze aansluiting tussen onze oplossingen en de oplossingen van Microsoft.

Ometa

Ometa is Microsoft en ERP- expert en tevens een specialist in het koppelen van SharePoint met gestructureerde omgevingen zoals die van BCT. Het resultaat van de samenwerking is dat klanten optimaal met elkaar kunnen samenwerken in SharePoint. ‘Onder water’ zorgt de informatiemanagementtechnologie van BCT ervoor dat documenten volgens de Archiefwet worden opgeslagen en processen netjes naar wens worden afgehandeld. In de toekomst zien we een bredere samenwerking waarbij ook aansluiting wordt gezocht met andere samenwerkingsomgevingen zoals Office 365 en Google applicaties.


Oracle is al vele jaren een belangrijke globale speler op het gebied van databases en datawarehousing. BCT is reeds geruime tijd een partner van Oracle waardoor het functioneren van onze oplossingen op Oracle platformen gegarandeerd is. Dit partnerschap en de recente ontwikkelingen van Oracle op het gebied van open source software (aquisitie MySQL) en infrastructuur (datacenters t.b.v. cloud computing), zorgen ervoor dat de BCT oplossingen zowel nationaal als internationaal voor een brede doelgroep beschikbaar blijven.Eén van de langst lopende partnerschappen van BCT is die met Progress. Progress levert met het OpenEdge platform al jaren een belangrijk bestandsdeel voor het technologisch platform waar BCT haar oplossingen op baseert. Naast het OpenEdge platform, heeft Progress middels nieuwe acquisities en ontwikkelingen haar portfolio uitgebreid met cloud oplossingen. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat Progress ook in de toekomst een belangrijke partner voor BCT zal blijven.


SAP

BCT gelooft dat een werkomgeving afgestemd moet zijn op de functie van de professional. Alle informatie die belangrijk is moet bij elkaar komen in één platform. Daarom is het van wezenlijk belang dat ook informatie uit ERP systemen wordt meegenomen. ERP systemen ondersteunen de primaire processen van organisaties en bevatten dan ook veel essentiële informatie. Door integraties met SAP, zijn de BCT oplossingen in staat om informatie uit het ERP mee te nemen en in de juiste context beschikbaar te stellen aan de kenniswerkers.


Trifork is een leverancier van diensten op het gebied van agile ontwikkeling en infrastructuur. Samen met Trifork ontwikkelt BCT haar oplossingen o.b.v. de SCRUM methodiek. In combinatie met een gedegen cloud framework is BCT hierdoor in staat om o.b.v. het continuous delivery en deployment model iedere twee weken een software versie beschikbaar te stellen aan onze klanten.

 

Business partners


Caesar ProPredict is een expertisecentrum voor Progress, Microsoft en Oracle. Samen met Caesar heeft BCT de System Health Check ontwikkeld waarmee klanten in korte tijd inzicht krijgen in de performance en conditie van BCT software. Via een rapport ontvangen zij gerichte adviespunten die hen helpen de performance te verbeteren, de levensduur van de hardware te verlengen en uitval en performance degradatie te voorkomen.


DataSpace logo

Het implementeren van digitaal werken heeft een grote impact op een organisatie. Een belangrijk onderdeel is het digitaliseren van analoge documenten en dossiers. Vaak ontbreekt de capaciteit om grote hoeveelheden documenten en dossiers op een kwalitatieve manier te digitaliseren. Dataspace helpt en ondersteunt onze klanten hierbij. Naast het inscannen van documenten, verrijken zij de digitale bestanden met de juiste metadata voor duurzame digitale archivering.


eSpecialisten

eSpecialisten organiseert jaarlijks de Dag van de Digitale Duurzaamheid, adviseren naast gemeenten, waterschappen en provincies ook koepelorganisaties als VNG Realisatie en VNG op het gebied van standaarden, leveranciersmanagement, impactanalyses en de digitale agenda 2020.


FIR an der RWTH Aachen

De FIR is een non-profit, multi-industrie onderzoeksinstituut dat verbonden is aan de RWTH Aachen University. De belangrijkste onderzoeksgebieden zijn bedrijfsorganisatie en corporate development . Het instituut onderzoekt, certificeert, doceert en begeleidt op het gebied van service management, informatie management, productie management en business transformatie. Als lid van de Duitse Federatie van Industrial Research Associations, stimuleert de FIR onderzoeken en ontwikkelingen ten gunste van diverse organisaties en bedrijven. Als partner van het FIR (cluster Smart Logistik) neemt BCT deel aan diverse wetenschappelijke onderzoeken en projecten. Dit stelt BCT in staat om wetenschappelijke modellen en onderzoeken te gebruiken om continu te blijven innoveren.


Gemeente Oplossing

GO levert moderne webbased front-end oplossingen en apps voor de lokale overheid op de gebieden: papierloos vergaderen, digitaal werken en het informeren van burgers. Voor Raad, Staten en Bestuur zijn specifieke oplossingen beschikbaar, toegesneden op de unieke kenmerken van deze gebruikersgroepen. BCT heeft een vergaande integratie gerealiseerd met zowel de GO.app als het GO.raadsinformatiesysteem (RIS). Daarnaast levert GO diverse oplossingen voor eDienstverlening zoals eFormulieren waar eveneens een integratie mee gerealiseerd is.


iWriter logo
iWRITER ontwikkelt software voor het opstellen van documenten en het beheren van document sjablonen. Software waarmee organisaties hun klantcommunicatie kunnen verbeteren. iWRITER bewaakt de huisstijl en zorgt voor eenduidige informatie zonder fouten. Want hoe meer medewerkers documenten opstellen, hoe meer variaties en fouten er kunnen ontstaan. De oplossingen van BCT hebben een naadloze integratie met iWriter. Hierdoor is het mogelijk om met iWriter documenten te creëren en deze, in combinatie met BCT oplossingen, veilig te borgen en voor de juiste doelgroep te ontsluiten. Samen met iWriter werkt BCT aan een gestandaardiseerde integratie.


Lifecycle Technology

LifeCycle Technology levert met DigEplan een volledig geïntegreerde oplossing voor het werken met digitale documenten. Functionaliteit die hierbij geboden wordt is onder andere het maken van digitale annotaties en het vergelijken van digitale tekeningen. Daarnaast zijn er integraties naar WABO-systemen zoals SquitXo, Key2Vergunningen, Wave en SBA. De oplossingen van BCT zijn volledig geïntegreerd met DigEplan. Hierdoor is het mogelijk tal van bestandsformaten in één viewer te bekijken én bewerken waardoor grote efficiëntie bereikt kan worden in uw bedrijfsprocessen. De combinatie van Corsa en DigEplan zorgt ervoor dat u in alle situaties papierloos kunt werken.


Manployee

Steeds meer organisaties zien dat het personeel een van de belangrijkste pijlers van een organisatie is. Om het maximale uit mensen te halen is aandacht voor ontwikkeling van deze mensen cruciaal. ​Manployee ondersteunt, beheert en borgt HRM processen in de cloud. Dit stelt organisaties o.a. in staat om snel inzicht in de actuele status van de beoordelingscyclus te krijgen, inzicht in de competenties van de medewerkers te hebben, of een e-learning module te starten. BCT en Manployee hebben een strategische partnerschap gesloten waarbij gezamenlijk oplossingen voor verschillende doelgroepen beschikbaar worden gesteld. Manployee voegt HRM expertise toe aan deze oplossingen en BCT zorgt ervoor dat informatie (personeelsdossiers, documenten, proces informatie etc.) veilig wordt geborgd en ontsloten.


SDU logo

SDU is van oorsprong een uitgeverij die in de loop der jaren is getransformeerd naar een multimediale leverancier van vakinformatie. Naast het uitgeven van informatie via diverse media, vertaalt SDU hun internationale knowhow op het gebied van wet- en regelgeving naar content. SDU is met name gespecialiseerd in content gerelateerd aan juridische-, fiscale- en overheidsorganisaties. Deze content bestaat uit vraag- antwoord combinaties, product en diensten beschrijvingen en gemeentebrieven. SDU levert deze content als onderdeel van de VIND productlijn. BCT en SDU werken samen om VIND naadloos te integreren met de BCT oplossingen.


SmartDocuments
SmartDocuments helpt organisaties digitaal te communiceren met klanten. Met SmartDocuments wordt het ontwerp, productie en distributie van diverse documenten en sjablonen van brieven, facturen, contracten, gefaciliteerd. De oplossingen van SmartDocuments leveren een bijdrage aan efficiënte klantcommunicatie door de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke software-oplossingen voor documentcreatie en sjablonenbeheer. De oplossingen van BCT hebben een naadloze integratie met SmartDocuments. Hierdoor is het mogelijk om met SmartDocuments documenten te creëren en deze, in combinatie met BCT oplossingen, veilig te borgen en voor de juiste doelgroep te ontsluiten.


Synaxion logo

Al sinds 2003 is Synaxion actief op het gebied van Monitoring en Business Intelligence (BI), met een sterke focus op gemeentelijke overheid, onderwijsinstellingen en zorginstellingen. Omdat deze organisaties in deze sectoren steeds meer met elkaar te maken hebben en dezelfde uitdagingen en processen kennen, worden hier specifieke oplossingen voor ontwikkeld. BCT en Synaxion werken samen om BI en Monitoring geïntegreerd in BCT producten aan te bieden. Met dashboards, KPI’s en content wordt BI en Monitoring toegankelijk, zonder langdurige trajecten.


 

Logo ValidSign

BCT heeft samen met ValidSign een connector ontwikkeld om digitaal, rechtsgeldig ondertekenen mogelijk te maken binnen MyCorsa NxT. ValidSign integreert naadloos met MyCorsa NxT, waardoor digitaal ondertekenen zeer eenvoudig gedaan kan worden binnen de applicatie. Hierdoor kunnen processen sneller worden verwerkt en gearchiveerd. Met behulp van PKI-Overheidscertificaten behoort ook gekwalificeerd ondertekenen tot de mogelijkheden. De handtekening maakt integraal deel uit van het document. Iedereen kan overal ter wereld op gestandaardiseerde wijze de handtekening valideren.


VHIC logo

BCT gebruikt de procesdefinities van VHIC om producten met een standaardinrichting bij onze klanten te leveren. Om dit te realiseren worden de werkprocessen inclusief werkprocesdocumenten van VHIC geïmporteerd in de BCT oplossingen. Het koppelvlak tussen Corsa & Liber en i-Navigator van VHIC zorgt ervoor dat de procesdefinities op één plek kunnen worden beheerd en direct kunnen worden gebruikt binnen de BCT oplossingen.


VNG Realisatie

VNG Realisatie (voor heen KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten)) is een belangrijke partner voor gemeenten. VNG Realisatie adviseert en ondersteunt gemeenten in de wijze waarop zij gebruik kunnen maken van informatie bij belangrijke beslissingen op het gebied van wonen, werken, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheid. De aandacht voor informatiemanagement bij gemeenten is hierdoor gegroeid. Net als BCT vindt VNG Realisatie dat informatiemanagement een prioriteit moet zijn voor gemeenten en dat standaarden noodzakelijk zijn om het maximale uit informatie te kunnen halen en optimaal te kunnen samenwerken met ketenpartners.


Xential

Xential is een innovatieve documentgenerator. Documenten kunnen snel en eenvoudig worden opgesteld o.b.v. centraal beheerde sjablonen. De oplossingen van BCT hebben een naadloze integratie met Xential. Hierdoor is het mogelijk om met Xential documenten te creëren en deze, in combinatie met BCT oplossingen, veilig te borgen en voor de juiste doelgroep te ontsluiten.


Mogelijkheden voor nieuwe partnerships

Denkt u dat een samenwerking tussen uw organisatie en BCT synergie zou opleveren? Wij staan altijd open voor een gesprek over samenwerkingsmogelijkheden. Neem hiervoor contact op met Ali Machrafi op 046-4424545.