Zorg

Onze op software gebaseerde diensten zetten we in bij middelgrote en grote organisaties binnen een aantal geselecteerde segmenten, waaronder het zorgsegment. Binnen het zorgsegment richten we ons met name op de VVT-instellingen, Huisartsenposten en Ziekenhuizen. Aanpalende markten waar wij ons op richten zijn Gemeenten, Sociale Werkplaatsen, Woningcorporaties en GGD’s.

De basis is digitaal werken, waarna de inrichting van processen op basis van digitale informatie volgt. Dit kunnen cliëntgerichte processen zijn, maar met name ook bestuurlijke processen en bedrijfsvoeringprocessen, zoals financiële processen, kwaliteitsprocessen, personeelsprocessen en specifiek het proces voor ethische toetsing. Binnen deze bedrijfsvoeringprocessen speelt risicomanagement een centrale rol.

De marktwerking in het zorgsegment zorgt ervoor dat zorginstellingen de komende jaren geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen. De voortdurende technologische ontwikkeling gekoppeld aan dynamische wet- en regelgeving dwingen zorginstellingen tot prestatiegericht en efficiënt werken waardoor ketenintegratie en fusies aan de orde van de dag zijn. De steeds hogere kwaliteitseisen en het beschikbaar stellen van betaalbare zorg voor de snel vergrijzende en steeds mondigere cliënt leiden ertoe dat zorginstellingen op zoek gaan naar betrouwbare kennispartners.

Met onze software helpen wij organisaties met het realiseren van doelstellingen en ondersteunen in het omgaan met bovengenoemde uitdagingen:

  • Doorvoeren van kostenbesparende maatregelen
  • Inspelen op bedreigingen door opgelegde wetgeving en/of fusies
  • Inspelen op de steeds mondigere cliënt
  • Financiële en aansprakelijkheidsrisico’s voorkomen

Oplossingen voor de zorg