Mid-Office voor Vlaamse gemeenten

Het Corsa Mid-Office voor Vlaamse gemeenten is het resultaat van onze jarenlange ervaring binnen de Vlaamse en Nederlandse gemeentemarkt. De technologische basis hiervan vormt onze bewezen oplossingen rond document- en workflow management. Deze ervaring werd vertaald naar een standaardoplossing én implementatiemethodiek waarbij BCT en haar partners u meenemen in een groeitraject waarbij de nodige aandacht wordt besteed aan alle aspecten die noodzakelijk zijn om het gewenste eindresultaat te behalen. Een succesvol gebruik van een toepassing vergt uiteindelijk méér dan enkel de implementatie van software, ook het change management en bijvoorbeeld het masterdata management behoeven voldoende aandacht.

Waarom een Mid-Office?

Een Mid-Office is een noodzakelijk instrument om te voldoen aan de verwachtingen die uw klanten vandaag stellen op het vlak van dienstverlening. Het programma ‘Vlaanderen radicaal digitaal’ wil tegen 2020 alle transacties tussen burgers en overheid, ondernemingen en overheid en tussen overheden onderling digitaal mogelijk maken. Het digitaliseren van uw interne werking met behulp van het Mid-Office is hiervoor een prima instrument.

Welke resultaten levert het Mid-Office?

Centraal dossier

Een essentieel component in het Mid-Office is het centrale, digitale dossier voor elke burger en onderneming waaraan de gemeente diensten levert. Zowel inkomende als uitgaande briefwisseling (en andere communicatie zoals e-mails)  worden centraal bewaard, gekoppeld aan het unieke dossier van de burger of de onderneming. Het resultaat vertaalt zich in een éénduidig klantbeeld, elke medewerker heeft eenzelfde en volledig zicht op alle communicatie die de gemeente heeft gevoerd met haar klanten.

Centrale Producten- en Diensten Catalogus

Alle producten en diensten die de gemeente levert worden op één centrale plaats beheerd. Vanuit deze plaats wordt de relevante informatie ter beschikking gesteld aan enerzijds burgers en bedrijven, anderzijds aan de interne medewerkers. Op deze manier spreekt iedereen dezelfde taal en worden misverstanden vermeden in de communicatie tussen het bestuur en haar klanten.

Uniforme afhandeling van producten & diensten

De inzet van het zaaksysteem, gekoppeld aan de PDC zorgt voor een aantal voordelen:

  • Afhandelingstermijnen worden op een uniforme manier bewaakt en zijn te definiëren per product of dienst, opgenomen in de PDC,
  • De afhandeling van het product of de dienst wordt door middel van een standaardfasering doorlopen,
  • Het is op elk moment inzichtelijk bij welke dienst en/of bij welke medewerker het product of de dienst in behandeling is

Procesmanagement

Het Corsa Mid-Office bevat de tool ‘iGEN’ van onze partner A3O, deze procesmanagement-tool bevat een database van alle gemeentelijke processen, beschreven op een generiek niveau zodat deze binnen elk bestuur toepasbaar zijn. Deze procesbeschrijvingen zijn ontstaan in nauwe samenwerking met 3 Vlaamse gemeenten en vormen een sterke basis voor de toepassing van het digitaal en procesmatig werken binnen het bestuur.

Hierdoor ontstaat transparantie, zowel voor interne medewerkers als voor de klant: de status- en contactinformatie kan via diverse kanalen inzichtelijk gemaakt worden en is voor elke afnemer van deze informatie dezelfde.

BCT visie op authentiek digitaal werken

In onderstaand artikel legt Bert Daenen, business development Belgie uit hoe een kennispartner de overheid oplossingen kan aanbieden die deze toelaat authentiek digitaal te werken.

Lees het artikel

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze oplossing? Wij helpen u graag!