Koppelingen op basis van KING standaarden

BCT werkt met standaarden omdat wij geloven dat het grip krijgen op kritische informatie steeds belangrijker wordt. Om dit te realiseren moeten informatiestromen binnen en buiten de gemeente worden gekoppeld en verrijkt om zo te komen tot nieuwe inzichten en synergie. Dit kan niet bereikt worden zonder overeenstemming over gegevensuitwisseling. BCT is er daarom van overtuigd dat organisaties alleen succesvol kunnen zijn door te werken met standaarden. 

Samenwerking met KING

King gemeenten logo

BCT is in 2011 een samenwerking aangegaan met KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten). De afgelopen jaren is deze samenwerking steeds hechter geworden met als doel het ontwikkelen en in gebruik nemen van nieuwe standaarden. Net als KING is BCT ervan overtuigd dat informatiemanagement in toenemende mate cruciaal is voor gemeenten en hun ketenpartners. Zeker nu de rijksoverheid zich terugtrekt en burgers steeds vaker hun eigen zaken regelen en hierbij zoeken naar de juiste informatie. Hierdoor wordt het steeds belangrijker dat overheden burgers proactief informeren. Deze informatie moet betrouwbaar en compleet zijn. BCT en KING werken daarom samen om informatiemanagement bij lokale overheden naar een hoger niveau te tillen.

StUF: Gegevens- & berichtenstandaarden

De samenwerking met KING en enkele klanten is er onder andere op gericht te komen tot standaarden op het gebied van informatie-uitwisseling door middel van gegevens- en berichtenstandaarden. Deze StUF standaarden (Standaard UitwisselingFormaat) worden ontwikkeld om de volgende redenen:

 • Om het wiel niet iedere keer opnieuw uit te vinden. Iedere gemeente heeft in de basis dezelfde (integratie)behoeften.
 • Samenwerking met ketenpartners wordt efficiënter omdat informatie op uniforme wijze snel kan worden uitgewisseld.
 • Het gebruik van standaarden zorgt voor een besparing op ontwikkel- en beheerkosten voor zowel overheden als leveranciers.
 • Vendor lock-ins worden voorkomen, omdat het uitwisselen / vernieuwen van applicaties eenvoudiger wordt.

Gegevens- en berichtenstandaarden zijn onderdeel van een groter geheel, namelijk van de GEMMA Referentiearchitectuur. Deze architectuur is in het leven geroepen om toekomstvast en efficiënt te  werken. Lees meer over GEMMA op de website van KING.

De standaarden waaraan BCT bijdraagt zijn:

 • Zaak- en Documentservices
  Doel: Altijd een compleet beeld van een zaak inclusief bijgehorende documenten.
 • Betalen en Invorderen
  Doel: Tijdig en correct innen van betalingen.
 • Documentcreatie Services
  Doel: Gegevens automatisch invullen bij het creëren van tekstdocumenten.

BCT kon in 2015 als eerste leverancier in Nederland de compliancy aan de drie bovengenoemde standaarden aantonen.

Standaarden in de praktijk

Inmiddels zijn er verschillende StUF standaarden succesvol geïmplementeerd bij onze klanten, waaronder de gemeente Westland en de gemeente Hellevoetsluis.

Webinars samen met KING

In 2015 hebben wij samen met KING een aantal webinars georganiseerd om de meerwaarde en voordelen van het gebruik van (KING) standaarden verder onder de aandacht te brengen. De opnames van deze webinars kunt u hieronder bekijken.

Webinar Zaak- en Documentservices 

In dit webinar van KING in samenwerking met BCT wordt een uitleg gegeven van het gebruik en de noodzaak van standaarden.

 

Webinar Zaak- en Documentservices in de praktijk

In dit webinar praten Ronald Kerckhoffs van BCT,  John Winkel van Stadsbeheer en Etienne Duchateau van KING over de standaard Zaak- en Documentservices (StUF ZKN). Hierin een praktijkweergave van gemeente Hellevoetsluis, vertegenwoordigd door Justin Manoch.

 

Webinar Documentcreatie services

In dit webinar praten Robert Wijn van BCT en Pieter Thijssen van iWRITER met Etienne Duchateau van KING over de standaard Documentcreatie services.

 

 

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze oplossing? Wij helpen u graag!