Bekostigingsdossiers

Om in aanmerking te komen voor bekostiging, moeten ROC’s kunnen bewijzen dat alle ‘wettelijke documenten’ die verbonden zijn aan de inschrijving van een deelnemer, zijn ingeleverd. Wij ondersteunen u bij het aanleggen en beheren van bekostigingsdossiers. Onze oplossing zorgt voor compleetheid en dat u snel en betrouwbaar uw bekostigingsdossiers kunt raadplegen. Door onze oplossing te integreren met uw deelnemersadministratiesysteem worden gegevens automatisch overgenomen. Hierdoor zijn de gegevens betrouwbaar én krijgt u in één oogopslag een totaalbeeld.

Eigenschappen

  • Integratie met deelnemersadministratiesystemen, zoals Magister, KRD, SAP, Peoplesoft, etc.
  • Alle documenten worden digitaal aan het dossier toegevoegd.
  • Rappellering bij ontbrekende documenten.
  • Inzicht in ontbrekende documenten.

Voordelen

  • Compleetheid in dossiers, zodat uw ROC in aanmerking komt voor bekostiging.
  • Kostenbesparing: leidt tot efficiëntere werkprocessen die minder tijd, ruimte en papier kosten.
  • Tijdbesparing door automatische documentherkenning.
  • Ruimtebesparing: niet meer noodzakelijk alle dossiers ook nog uitgeprint op te slaan op een veilige (bv. qua klimaat) locatie. Dit scheelt archiefruimte.
  • Risicovermindering: met het digitaliseren van documenten op 1 plek wordt de volledigheid en de betrouwbaarheid van documenten meer gegarandeerd dan wanneer dossiers op meerdere plekken worden vermenigvuldigt.
  • Vermindering energieverbruik: om papieren dossiers te bewaren is het noodzakelijk om een klimaatneutrale omgeving beschikbaar te stellen. Dit kost energie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze oplossing? Wij helpen u graag!