Aansluiting op landelijke voorzieningen

Aansluiting op landelijke voorzieningen

Digitale informatie heeft steeds meer invloed op ons dagelijks leven. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de relatie tussen de overheid, haar burgers en lokaal gevestigde bedrijven. Als overheidsorganisatie bent u steeds meer afhankelijk van actuele en betrouwbare gegevens die in de landelijke voorzieningen (basisregistraties) worden vastgelegd. Daarnaast biedt aansluiten op deze landelijke voorzieningen grote voordelen; het zorgt ervoor dat u het principe "enkelvoudige opslag - meervoudig gebruik" kunt toepassen waardoor binnen uw organisatie alle softwareapplicaties gebruik kunnen maken van actuele en betrouwbare gegevens uit dezelfde authentieke bron. Een keuze voor enkelvoudige opslag, meervoudig gebruik is één van de leidende principes uit de Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA) en draagt dus bij aan uw toekomstvast informatiefundament 

Het stelsel van basisregistraties is nog volop in ontwikkeling. Net als de aan te sluiten applicaties die van deze landelijke voorzieningen gebruik kunnen maken. Nu bieden wij een aansluiting op de Gemeentelijke Basisadministratie Verstrekkingsvoorziening (GBA-V) en het Nationaal Handelsregister (NHR). Binnenkort zal er ook een aansluiting op de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) gerealiseerd worden. 

Gemeentelijke Basisadministratie Verstrekkingsvoorziening (GBA-V)

De Gemeentelijke Basisadministratie Verstrekkingsvoorziening (GBA-V) maakt onderdeel uit van de Basisregistratie Personen (BRP) en is de centrale component voor deze voorziening. De GBA-V bevat alle persoonslijsten die in de BRP zijn ingeschreven.

Nationaal Handelsregister (NHR)

Het Nationaal Handelsregister biedt informatie over alle rechtspersonen en ondernemingen in Nederland. Alle organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan in dit register. Organisaties gebruiken het NHR om digitaal informatie op te vragen over bedrijven die bijvoorbeeld een vergunning aanvragen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze oplossing? Wij helpen u graag!