Serviceportaal

Onderwijs

Versnippering van informatie

Bij onderwijsinstellingen zijn vaak veel taakspecifieke applicaties in gebruik. Voor het verwerken van klachten, voor de studentenadministratie, voor de financiën en ga maar door. Er bestaat eigenlijk geen eenduidig en volledig studentbeeld. Op het moment dat organisaties samen (moeten) gaan samenwerken, wordt die versnippering een probleem.

Er bestaat geen consistent, uniform informatiebeheer, geen platform waarlangs alle betrokkenen kunnen beschikken over de informatie waar zij mee moeten werken. Hierdoor beschikken niet alle belanghebbende over dezelfde informatie.

Processen worden aangestuurd en beslissingen worden genomen op basis van onvolledige informatie. Die volledigheid is echter cruciaal voor een optimale bedrijfsvoering. Die kan alleen plaatsvinden door het tijdig delen van kennis, zicht op relevante informatie, grip op processen en flexibel maar toch consistent werken volgens veranderende wet- en regelgeving. Dat zijn eerste vereisten in het onderwijs.

Doelgroepgerichte projecten

Een andere uitdaging die we in de praktijk vaak zien, is dat veel van de transitieprojecten naar een nieuwe (digitale) organisatie te ambitieus zijn. Ze stranden regelmatig in goede bedoelingen.

Veel beter is het om kleinere doelgroepgerichte projecten op te starten. Met een eenduidige visie op waar de stip op de horizon staat. Het uiteindelijke doel – gekwalificeerd, hoogwaardig en geaccrediteerd onderwijs geven – moet voor iedereen duidelijk zijn. Maar ook de weg daar naartoe.

De bedrijfsvoering moet worden ontzorgd om daarmee op een zo efficiënt mogelijke wijze ondersteuning te kunnen bieden aan dat doel. Dat is wat wij beogen met ons transitiemodel. Hiermee geven wij onze klanten houvast in de groei naar een kennisgedreven organisatie. In iedere fase krijgt u meer grip op kritische informatie.

Dots

Flexibele werkomgevingen

Vergelijk het met een huis dat wordt gebouwd. Stap voor stap legt u het fundament om verder op voort te bouwen. Die stappen vormen een weergave van de ideeën van de organisatie en de praktische haalbaarheid.

De wensen voor de in te richten werkomgeving voor de professionals van onderwijsinstellingen moeten helder zijn: zij zijn gebaat bij een transparante, uniforme omgeving qua informatiehuishouding en procesinrichting. Deze werkomgeving moet bovendien flexibel zijn en blijven voldoen aan veranderende wet- en regelgeving.

Dots
Dots

"Ik denk dat de eenvoud van MyCorsa NxT de laatste drempel slechtte voor de rest van de organisatie."

Jan Muijtjens
Maastricht University
Dots