Serviceportaal

Lokale Overheid

Streven naar een netwerk georiënteerde organisatie

Lokale overheden, gemeenten en gemeentelijke diensten worden gekenmerkt door het feit dat ze in de basis allemaal hetzelfde werken. De onderlinge nuanceverschillen worden grotendeels veroorzaakt door demografie of geografie. Deze externe variabelen hebben echter maar een beperkte werking op bedrijfsvoering, informatievoorziening en dienstverlening.

Er zijn derhalve nog grote maatschappelijke winsten te behalen door het standaardiseren en digitaliseren van procesinrichting en informatie-uitwisseling. Dat geeft een gemeente meer uniformiteit en biedt tegelijkertijd meer flexibiliteit. Het past bovendien helemaal in het streven naar de netwerk georiënteerde organisatie.

Het gaat niet langer over de samenwerkingsvorm, de functionele integratie, de ambtelijke of zelfs bestuurlijke fusie. Het gaat erom hoe je als publieke organisatie waarde kunt genereren voor de burgers.

Dots

High trust, low tolerance

Deze nieuwe gemeente moet een organisatie zijn op basis van het ‘high trust, low tolerance’ principe. Veel vertrouwen met weinig regels (trust), maar de regels die er zijn, zijn helder, voorwaardenscheppend en kaderstellend en worden onder strakke regie gehandhaafd. Daarmee creëer je een organisatie met meer bewegingsvrijheid, die flexibeler en adequater kan reageren op de dynamiek in de samenleving.

De nieuwe ‘high trust, low tolerance’ gemeente bedenkt vooraf ook heel goed welke taken hij zelf nog doet en welke hij uitbesteedt. Met als prangende vraag op de achtergrond: hoe betrekken we de samenleving? En hoe organiseren we onze eigen interne processen en informatiestromen om dat doel te verwezenlijken?

De praktijk die we zien bestaat echter in de meeste gevallen nog uit ‘low trust, high tolerance’ gemeenten. Weinig vertrouwen en veel regels, waarvan nagenoeg geen enkele betrokkene nut en noodzaak begrijpt. Er is dus nog veel voordeel te behalen. Daar heeft BCT veel ervaring mee.

Dots
Dots

"Ze zijn meer dan een leverancier en zelfs meer dan een partner. Ze zijn een verlengstuk van onze organisatie en helpen de gezamenlijke doelen te bereiken."

Peter Manders
Gemeente Ede
Dots