Serviceportaal

BCT bereidt zijn oplossingen in ieder geval voor op de WOO.

Laat je niet verrassen door de WOO


Dots

De Wet Open Overheid (WOO) is een initiatiefwet uit 2012, die tot doel heeft om overheden en semi-overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Gezien het feit dat de beraadslagingen en de besluitvorming in de Tweede en Eerste Kamer in 2020 van start gaan, is het lastig een planning te geven over de inwerkingtreding van de WOO. Door de coronacrises is dit al helemaal ondoenlijk. BCT bereidt zijn oplossingen in ieder geval voor op de WOO.

Lees meer in deze publicatie!

Artikel WOO