Serviceportaal

Informatie uit samenwerkingsplatforms automatisch archiveren


Corsa/Power Connector

Dots

In de huidige tijd, waarbij thuiswerken de nieuwe norm lijkt, wordt steeds intensiever gebruik gemaakt van samenwerkingsplatforms zoals Microsoft365, Teams en SharePoint of Google Drive.

Het risico bestaat dat belangrijke documenten die binnen deze platformen ontstaan of gedeeld worden, als decentrale informatie silo’s blijven bestaan. Duurzame toegankelijkheid van informatie en compliancy met wet- en regelgeving is op deze manier niet gewaarborgd.

Nieuwe oplossing: Corsa/Power Connector

BCT  biedt hiervoor nu een oplossing aan: de Corsa/Power Connector. Deze oplossing koppelt het Corsa DMS platform met het Power Automate platform van Microsoft.

300+koppelingen

Het Power Automate platform geeft vervolgens toegang tot samenwerkingplatforms als SharePoint, Office365 of Google Drive. Maar er zijn meer mogelijkheden, er zijn meer dan 300 connectoren voorhanden binnen het Power Automate platform.

Automatisch archiveren

Door workflows op te zetten in Power Automate kan nu middels de Corsa/Power Connector eenvoudig archiefwaardige informatie worden vastgelegd in het centrale organisatiegeheugen zijnde Corsa. Afhankelijk van de workflow inrichting kan dit geheel automatisch of kiest men voor een manuele controle.

 

Lees meer >