Serviceportaal

Momenteel is bij nog maar weinig gemeenten een proces volledig digitaal.

In 2030 bestaat het fysieke gemeentehuis niet meer volgens kwart hogere ambtenaren


Dots

Een kwart van de hogere ambtenaren bij Nederlandse gemeenten denkt dat we in 2030 afscheid hebben genomen van het fysieke gemeentehuis. 33 procent verwacht dat het gemeentehuis nog wel bestaat tegen die tijd, maar er alleen nog een loketfunctie is. Deze cijfers komen naar voren in het Digitale Overheidsonderzoek: Gemeente 2030. Het onderzoek wijst ook uit dat de meerderheid van de hogere ambtenaren (57 procent) denkt dat een volledig digitale overheid niet haalbaar is. En de huidige digitale kennis binnen gemeenten en de stand van digitalisering zijn in elk geval teleurstellend.

Deze en andere bevindingen komen naar boven in diverse recente publicaties over ons onderzoek, te vinden o.a. hier: