Serviceportaal

Het beste zaaksysteem is geen zaaksysteem

Op 15 maart was BCT aanwezig bij het congres Zaaksystemen in Beeld LIVE in Den Bosch. Een dag waarbij softwareleveranciers inzoomden op hun zaaksysteem en de 350 bezoekers de gelegenheid werd geboden om de software te ervaren en beoordelen. Tijdens deze dag zoomden we niet in op ons ‘zaaksysteem’, maar presenteerden we ons informatieplatform Liber. Zaakgericht werken is een belangrijk onderdeel binnen dit platform. Liber is geen zaaksysteem, maar gebruikt de methodiek achter zaakgericht werken om werkomgevingen, zoals het genoemde Liber Behandelaar- en Baliemedewerkerportaal, te faciliteren. Hiermee kunnen klantcontacten en zaken afgehandeld worden.

Liber wordt daarom breder gepositioneerd dan enkel als zaaksysteem. Frank Dijkstra (product owner en consultant) heeft dit tijdens het congres uitgedragen via een viertal workshops over: platform vs. zaaksysteem, zaakafhandeling, klantcontacten en (functioneel) beheer in Liber.

Deze BCT sessies werden erg druk bezocht (er zaten zelfs mensen op de grond). Daarnaast hebben de bezoekers het Liber platform kunnen ervaren door een scenario te doorlopen, waarbij de gebruiker alle onderdelen van het platform ervaart: processen/zaken, collaboratie, documenten en objecten.

Hoogste score voor BCT!

De bezoekers reageerden erg enthousiast op hetgeen wat wij getoond hebben rondom Liber. Ook de platformgedachte sluit goed aan bij het gedachtengoed van de gemeenten. De visie achter het platform past bij de wijze waarop gemeenten grip wensen te krijgen op informatie, processen en digitale ecosystemen waar zij deel van uitmaken.

Na het congres werd de bezoekers gevraagd diverse leverancierspresentaties te beoordelen. BCT heeft dan ook de hoogste sore (8.3) behaald ten opzichte van 12 andere zaaksysteemleveranciers. Hier zijn we dan ook erg trots op! We willen de bezoekers uiteraard bedanken voor deze mooie beoordeling.

Zoals een aantal van jullie weten heeft Liber een evolutie doorgemaakt van zaaksysteem naar een centraal informatieplatform. We zijn dan ook erg blij om te concluderen dat we met de juiste ‘zaken’ bezig zijn.

Bent u benieuwd waarom we zo hoog scoren met ons platform Liber? Lees hier meer over onze unieke platformgedachte.