Serviceportaal

Dit jaar vindt op donderdag 19 november de zesde editie plaats van het congres De Informatiegestuurde Overheid!

De Informatiegestuurde Overheid 2020


Data- en informatiegestuurd werken: weerstand of vertrouwen?

Dots

Dit jaar vindt op donderdag 19 november de zesde editie plaats van het congres De Informatiegestuurde Overheid in het Spant te Bussum! Het thema dat deze editie centraal staat is ‘Data- en informatiegestuurd werken: weerstand of vertrouwen?’. Wij kijken als founding partner ontzettend uit naar deze 6de editie en willen u graag tijdens onderstaande sessies meegeven hoe ook u de transformatie naar informatiegestuurd werken succesvol vorm kunt geven binnen uw organisatie.

Patrick van Veen: Over apenstreken en informatie
Mensapen en mensen hebben veel overeenkomsten, we communiceren op vergelijkbare manier, politiek bedrijven en handelen in kennis. Wat is de invloed van de wisseling op ons handelen en wat zijn de nadelen hiervan? Thema’s als samenwerken, (mis)communicatie , gebruik van expertise en conformisme komen tijdens deze sessie aanbod. Het onderzoek dat Patrick Van Veen doet bij apen helpt ons iets meer inzicht te krijgen in ons gedrag en mogelijk helpen een aantal tips ons in de goede richting.

Gemeente Ede vertelt: Blijf in beweging met datagedreven sturing
Diverse ontwikkelingen, te benoemen onder de Digitale Transformatie, maken dat je als I&A-organisatie in beweging moet blijven om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren. Visie, ontwikkelperspectief, enterprise architectuur en datagedreven sturing zijn daarin onder andere belangrijke aspecten. Peter Manders, CIO van gemeente Ede, vertelt u in deze breakout sessie hoe zij datagedreven sturing hebben georganiseerd binnen hun organisatie, waar zij naartoe willen ontwikkelen en hoe daarin ons zaaksysteem een primaire rol vervult.

Spreek dezelfde taal!
Algoritme, RPA, Cloud, Cyber Security, Managed Services en Big Data… Termen waar we allemaal in ons vakgebied, maar zeker ook daarbuiten, regelmatig mee geconfronteerd worden. Maar als we het erover hebben, hebben we het dan wel over hetzelfde? In deze workshop laten Dimitri Palmen & Marc Charlier diverse termen de revue passeren.
Weet jij de juiste match te maken?

Uiteraard gaan we ook graag het gesprek met u aan op onze stand met een lekkere kop koffie. Meer weten over het congres en u inschrijven? Bezoek igo.heliview.nl voor meer informatie!