Brochure: Digitaal beheren van het accreditatieproces

Digitaal beheren van het accreditatieproces

Het accreditatieproces beoordeelt de opleiding aan de hand van doelstellingen, programma, inzet van personeel, voorzieningen, interne kwaliteitszorg en resultaten. Met andere woorden; een complex proces waarbij veel medewerkers (verdeeld over verschillende opleidingen) zijn betrokken. De onderwerpen zijn verdeeld in een hoeveelheid facetten/standaarden met daarbij horende criteria. Het resultaat is een vuistdik boekwerk om aan te tonen dat aan de eisen voor accreditatie is voldaan. Het is dan ook van groot belang de administratie goed op orde te hebben en op elk moment te kunnen bewijzen dat voldaan wordt aan de gestelde eisen. Met BCT’s oplossing kunt u het totale proces rondom accreditatie digitaal administreren. U heeft er geen omkijken meer naar.

Dossiervorming

 Accreditaties lopen over een periode van zes jaar. Om dit inzichtelijk te maken in de oplossing van BCT is er gekozen voor dossiervorming. Ieder jaar wordt een proces gestart voor de opleiding (ongeacht of dit jaar ook daadwerkelijk getoetst wordt). De workflows en documenten van de zes jaar formeren één dossier, waar dus alle gegevens bij elkaar worden gebundeld van een specifieke opleiding