Serviceportaal
“We wilden de zaken aan adressen van de objecten kunnen koppelen. Dat klinkt voor de hand liggend, maar is voor veel Veiligheidsregio’s een compleet nieuwe gedachte.”
DOWNLOAD CASE STUDY

Zaak- én objectgericht werken

Dots

Lang kende de VRZ-afdeling risico- en crisisbeheersing evenveel werkwijzen als medewerkers. Dat kwam de kwaliteit, flexibiliteit en transparantie van de dienstverlening niet altijd ten goede. Door zaak- én objectgericht te gaan werken heeft de afdeling het afgelopen jaar een stevige professionaliseringsslag gemaakt.

“Onze afdeling kan nu nog beter toegevoegde waarde tonen richting onze opdrachtgevers”

Dorina Willemse – Veiligheidsregio Zeeland

 

AANLEIDING

In de oude situatie beheerde iedere medewerker van de afdeling risico- en crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) documenten en tekeningen op zijn eigen manier. “De een werkte rechtstreeks in het systeem van een gemeente of het Omgevingsloket Online (OLO)”, legt Martin Robesin (medewerker operationele voorbereiding) uit. “Een ander hield er een mappenstructuur in Citrix op na of werkte nog met papieren archieven.”

AANPAK

De VRZ-afdeling binnen Veiligheidsregio Zeeland, het orgaan voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland, wilde op een andere manier gaan werken: zaak- en objectgericht.

 

“Door deze manier van werken zal de kwaliteit van onze dienstverlening erop vooruitgaan!”

Marco Tramper – Veiligheidsregio Zeeland

RESULTAAT

Eind 2014 koos de VRZ-afdeling risico- en crisisbeheersing ervoor om haar werkwijze te professionaliseren door zaakgericht te gaan werken met BCT. Omdat de organisatie een wildgroei aan ICT-systemen wilde voorkomen, lag de keuze voor de BCT oplossing voor de hand.

 

“We wilden de zaken aan adressen van de objecten kunnen koppelen. Dat klinkt voor de hand liggend, maar is voor veel Veiligheidsregio’s een compleet nieuwe gedachte.”

Martin Robesin – Veiligheidsregio Zeeland

DOWNLOAD CASE STUDY