Veiligheidsregio Zeeland

Zaak- én objectgericht werken

De VRZ-afdeling binnen Veiligheidsregio Zeeland, het orgaan voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland, is op een andere manier gaan werken: zaak- en objectgericht. Lang kende de VRZ-afdeling risico- en crisisbeheersing evenveel werkwijzen als medewerkers. Dat kwam de kwaliteit, flexibiliteit en transparantie van de dienstverlening niet altijd ten goede. Door zaak- én objectgericht te gaan werken heeft de afdeling het afgelopen jaar een stevige professionaliseringsslag gemaakt.

De oude situatie

Tot vorig jaar beheerde iedere medewerker van de afdeling risico- en crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) documenten en tekeningen op zijn eigen manier. “De een werkte rechtstreeks in het systeem van een gemeente of het Omgevingsloket Online (OLO)”, legt Martin Robesin (medewerker operationele voorbereiding) uit. “Een ander hield er een mappenstructuur in Citrix op na of werkte nog met papieren archieven.”

Andere manier van werken

Eind 2014 koos de VRZ-afdeling risico- en crisisbeheersing ervoor om haar werkwijze te professionaliseren door zaakgericht te gaan werken met BCT. Omdat de organisatie een wildgroei aan ICT-systemen wilde voorkomen, lag de keuze voor de BCT oplossing voor de hand.

Download deze case

Wilt u de gehele case lezen? Download dan deze case in pdf formaat. Het downloadformulier vindt u in het blauwe vlak op deze pagina.