Serviceportaal
""Met deze applicatie is het hele ambtelijke voortraject, van concepten, dossiervorming, advies en accordering gedigitaliseerd.""
DOWNLOAD CASE STUDY

Grip op bestuurlijke besluitvorming

AANLEIDING

De gemeente Veldhoven begreep maar al te goed dat je ook een middel nodig hebt om het ambtelijke voortraject te ondersteunen. Grip op bestuurlijke besluitvorming dat was de aanleiding om dit project te starten.

AANPAK

Bestuurlijke besluitvorming is één van de belangrijkste kernprocessen. Het door de organisatie gevoerde beleid wordt er immers door bepaald. Alle belangrijke beslissingen worden in dit proces genomen. Een correcte en complete informatievoorziening én een vlotte en transparante voortgang zijn dus wenselijk.

Oplossing

De keuze voor Bestuurlijke Besluitvorming geeft de gemeente grip. Grip op bestuurlijke besluitvormingsprocessen en digitale ondersteuning van de ambtelijke organisatie. Documenten, processtappen, acties en besluiten van het bestuurlijke besluitvormingsproces worden digitaal weergegeven en vastgelegd. Met de oplossing krijgt u volledige grip controle op de informatiestroom in uw bestuurlijke processen.

 

 

RESULTAAT

Het bestuurlijk proces is binnen overheidsorganisaties een van de belangrijkste kernprocessen. De gemeente Veldhoven heeft dit proces gedigitaliseerd en slaat daarmee een dubbelslag. Het ambtelijk apparaat, het college en de gemeenteraad worden optimaal gefaciliteerd. Tegelijkertijd voldoet de gemeente aan de groeiende informatiebehoefte van burgers en bedrijven.

De gemeente Veldhoven maakt mede hierdoor haar ambities waar om een open en transparante gemeente te zijn. ICT-partner BCT levert de tools en de ervaring om deze digitaliseringslag tot een succes te maken.

TOEKOMST

Dit betekent concreet voor de gemeente Veldhoven:

  • Besluitvorming wordt een stuk overzichtelijker door realtime informatievoorziening
  • Naadloze aansluiting met Corsa DMS
  • Transparantie door inzage in het besluitvormingsproces voor alle betrokkenen
  • Altijd de juiste documentversie beschikbaar
  • Tijdige en rechtmatige besluitvorming door adequate termijnbewaking

 

DOWNLOAD CASE STUDY