Serviceportaal
"Door het digitaliseren van het besluitvormingsproces zijn we in staat om heel adequaat dit proces niet alleen inzichtelijk te maken maar ook te bewaken."

Digitaliseren van het besluitvormingsproces

Dots

Het bestuurlijk proces is binnen overheidsorganisaties een van de belangrijkste kernprocessen. In deze case vertelt Ron de Louw – gemeentesecretaris van gemeente Beek, hoe dit proces inzichtelijk gemaakt en bewaakt kan worden.

AANLEIDING

De gemeente Beek wilde dit proces digitaliseren en daarmee een dubbelslag slaan. Het ambtelijk apparaat, het college en de gemeenteraad optimaal faciliteren en tegelijkertijd voldoen aan de groeiende informatiebehoefte van burgers en bedrijven.

AANPAK

De gemeente Beek kan mede hierdoor haar ambities waarmaken om een open en transparante gemeente te zijn. ICT-partner BCT levert de tools en de ervaring om deze digitaliseringslag tot een succes te maken.

RESULTAAT

“Door de digitalisering van het besluitvormingsproces zijn we in staat om heel adequaat het besluitvormingsproces niet alleen inzichtelijk te maken, maar ook te bewaken. Stukken zijn eerder en makkelijker toegankelijk. Medewerkers zijn niet meer aan plaats en tijd gebonden om te werken, maar kunnen de stukken van huis uit of op andere plaatsen direct inzien. Een ander voordeel is uiteraard dat de papierstroom behoorlijk terugloopt en dat de medewerkers, het college en de gemeenteraad daardoor efficiënter kunnen werken.”, aldus gemeentesecretaris Ron de Louw.

TOEKOMST

Dit betekent concreet voor de gemeente Beek:

  • Besluitvorming wordt een stuk overzichtelijker door realtime informatievoorziening
  • Lagere reprokosten door minder fysieke papierstromen
  • Transparantie door inzage in het besluitvormingsproces voor alle betrokkenen
  • Altijd de juiste documentversie beschikbaar
  • Tijdige en rechtmatige besluitvorming door adequate termijnbewaking