Serviceportaal
"Het hele proces voor de besluitvorming kan veel sneller gaan. Vroeger gebruikte we veel papier, daar zijn we nu vanaf. Besluitvorming gaat nu veel sneller, maar dat verwachten mensen ook van ons. Nu publiceren we besluiten op dezelfde dag!"
DOWNLOAD CASE

Optimaal digitaal besturen

Dots

Gemeente Veere digitaliseerde haar gehele bestuurlijke organisatie door over de fysieke grenzen van het dualisme heen te kijken en de digitalisering van college en raad als één uitdaging te beschouwen. Optimaal digitaal besturen bij de gemeente Veere.

Bekijk hiernaast ook de video – Digitaal besturen bij gemeente Veere

AANLEIDING

Gemeente Veere wenste digitalisering op bestuurlijk niveau.

AANPAK

Optimale digitale samenwerking tussen het college van B&W, de griffier en de ambtelijke organisatie is het uitgangspunt. Alle processen zijn in één systeem ondergebracht. De onderliggende deelprocessen zijn gericht op enerzijds besluitvorming en daarnaast op tijdige opvolging van de besluitvorming. Daarmee worden alle stakeholders (de gemeentesecretaris, het college van B&W, de griffier en de raad) met één omgeving bedient met hun specifieke informatiebehoefte. De digitale bestuurlijke processen van de diverse gremia sluiten hierdoor naadloos op elkaar aan. Hierdoor heeft iedereen grip op zijn rol en taken binnen het proces.

 

RESULTAAT

Gemeente Veere minimaliseert het resterende aantal handmatige analoge handelingen, zodat het proces echt volledig digitaal verloopt. Hierdoor worden administratieve handelingen beperkt, kunnen de bestuurders zich beter richten op hun kerntaken en zijn ze in staat zich beter te verantwoorden naar de samenleving.

Deze ambitie vraagt ook om een andere manier van werken voor de ambtelijke organisatie. Ambtelijke medewerkers zijn direct onderdeel in het digitale besluitvorming en -opvolgingsproces. Zo beslist de gemeente niet meer over de burger maar met de burger.

Om dit te realiseren maakt Gemeente Veere optimaal gebruik van Corsa Bestuurlijke Besluitvorming en Corsa Bestuurlijke Opvolging. Dit is uniek, want zo is gemeente Veere in staat om digitale besluitvormingsprocessen van diverse gremia naadloos op elkaar aan te sluiten.

TOEKOMST

De gemeente heeft meer grip op (de opvolging van) besluiten, toezeggingen, moties en vragen. Optimale digitale samenwerking tussen griffier en ambtelijk organisatie staat hierbij centraal.

DOWNLOAD CASE