Serviceportaal
"Duurzaam overdragen van Corsa naar een e-Depot kan met één druk op de knop"
DOWNLOAD CASE

Bouwvergunningen overdragen naar e-depot

Dots

Gemeente Uden beschikt over een uitgebreid fysiek en digitaal archief dat al sinds 2009 wordt beheerd in Corsa. De gemeente heeft de ambitie om het blijvend te bewaren archief volledig digitaal ter overbrenging aan te bieden.

Inmiddels is de eerste overdracht van gedigitaliseerde bouwvergunningendossiers naar het e-depot van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) een feit. Daar ging enig werk aan vooraf.

AANLEIDING

Duurzaam toegankelijkheid

Net als veel overheidsorganisaties staat ook gemeente Uden voor de uitdaging om te bewaren digitale dossiers duurzaam toegankelijk te maken door over te dragen naar een e-depot, in dit geval het e-depot van het BHIC. Maar hoe zorg je ervoor dat je de juiste informatie op het juiste moment in de juiste context overdraagt?

AANPAK

Pilot

Om een antwoord te krijgen op die vraag, besloot gemeente Uden een pilot te starten met de bouwvergunningendossiers. De eerste pogingen van de gemeente om zelf bestanden over te dragen uit Corsa naar het e-depot verliepen niet voorspoedig. Met de standaard exportfunctionaliteit van Corsa kon het allemaal wel, maar was het erg bewerkelijk.

Samen met BCT werd gekeken hoe vanuit Corsa gemakkelijk en gebruiksvriendelijk overgedragen kon worden.

RESULTAAT

Aansluiten op e-depot

Hieruit is de oplossing ‘Aansluiten op e-depot’ voortgekomen die . Een nieuwe standaard module die nu beschikbaar is op het Corsa platform. Hiermee is de overdracht van informatie van Corsa naar een e-depot een kwestie van één druk op een knop.

De oplossing gaat uit van de landelijk voorgeschreven normenkaders (TopX2 en TMLO) en de uitgangspunten van DUTO. Gebruikers kunnen bepalen wat ze willen overdragen aan het e-depot en wanneer.

TOEKOMST

De volgende keer dat ze bij gemeente Uden ‘de knop’ gaan gebruiken is waarschijnlijk voor de milieuvergunningen en de bodemonderzoeken.

De overdracht aan het BHIC door gemeente Uden zal voortaan op gestandaardiseerde en bijna geautomatiseerde wijze zal verlopen.

DOWNLOAD CASE