Serviceportaal
"We willen af van over de burger beslissen, maar we willen samen met die burger beslissen."

Grip op het bestuurlijke proces

Dots

In deze case is het woord aan Guliel Erven, griffier van gemeente Beek. Hoe ervaart hij de BCT oplossing?

Bekijk de video hiernaast.

AANPAK

Bestuurlijke opvolging ondersteunt de griffier en de gemeentesecretaris van de gemeente Beek in het compleet en transparant maken van alle informatie die benodigd is voor een tijdige en correcte opvolging van toezeggingen, moties en besluiten voor zowel het college, de gemeenteraad als de raadscommissies.