Serviceportaal
Digitale werkomgevingen die optimaal zijn afgestemd op uw branche.

Branches

De juiste digitale oplossingen voor uw branche

Dagelijks werken meer dan 150.000 eindgebruikers met onze software. Onze klanten bevinden zich in diverse branches. We gebruiken onze meer dan 35 jaar ervaring in informatiemanagement om u de juiste oplossingen te bieden. Zo transformeert uw organisatie naar een kennis gedreven organisatie, die informatie inzet om een duurzame toekomst te creëren.

Lokale Overheid

Streven naar een netwerk georiënteerde organisatie

Lokale overheden, gemeenten en gemeentelijke diensten staan voor grote uitdagingen. Uitdagingen met de grootste impact op het gebied van bedrijfsvoering, informatievoorziening en dienstverlening. Zelfs het bestaansrecht van deze organisaties is een maatschappelijk thema geworden. Om dat te rechtvaardigen moet de lokale overheid in rap tempo transformeren van organiseren naar faciliteren. Daarbij moeten de betekenis en de waarde die de samenleving ervaart centraal staan bij de manier waarop de lokale overheid zichzelf opnieuw organiseert. Dat vraagt ingrijpende keuzes op het gebied van ‘Bricks, Bytes en Behaviour’.

Dots

Regionale Overheid

Het begint bij informatie

De basis voor regionale overheden zoals Veiligheidsregio’s en Waterschappen begint bij informatie. Iedere overheidsinstelling is immers een informatie verwerkende en producerende organisatie. Informatie is een essentieel productiemiddel, een brandstof die nodig is om de betekenis voor de samenleving (en daarmee het bestaansrecht) te rechtvaardigen. Als informatie echter niet goed is georganiseerd en geborgd, dan blijft het een on(der)benutte grondstof. Informatie is van strategische waarde. Het draagt bij aan transparant handelen, het beheersen van risico’s en biedt de zekerheid om je tijdig te kunnen verantwoorden.

Dots

Onderwijs

Relevante informatie, grip op processen & flexibel werken

Onderwijsinstellingen hebben te maken met een sterk veranderende en dynamische omgeving. Meer dan ooit wordt van onderwijs verwacht dat ze inspelen op de veranderingen in de samenleving. Er wordt geacht dat er kwalitatief hoog onderwijs wordt geleverd, maar tegelijkertijd staan onderwijsinstellingen voor grote uitdagingen. Onder andere op het gebied van nieuwe technologie, digitalisering, rapportages ter verantwoording, krimpende budgetten, bescherming van privacy.

Dots

Gezondheidszorg

Digitaal werken & procesinrichting

Onze op software gebaseerde diensten zetten we in bij middelgrote en grote organisaties binnen een aantal geselecteerde segmenten, waaronder het zorgsegment. Binnen het zorgsegment richten we ons met name op de VVT-instellingen, Huisartsenposten en Ziekenhuizen. Aanpalende markten waar wij ons op richten zijn Gemeenten, Sociale Werkplaatsen, Woningcorporaties en GGD’s.

Dots

Zakelijke Dienstverlening

Ontgrendel het potentieel van digitalisering

Digitalisering houdt tegenwoordig meer in dan het optimaliseren en automatiseren van processen. Het betekent veel meer om als organisatie kritisch over de eigen fundamentele structuren, visies en businessmodellen na te denken. Digitalisering staat niet meer alleen voor het inzetten van nieuwe IT-oplossingen. Deze evolutionaire ontwikkeling van het op papier werken naar IT-ondersteunde procedures is reeds bereikt. De tweede digitale golf staat voor de revolutie van de zakelijke dienstverlening.

Dots