Serviceportaal
Rechtsgeldig digitaal ondertekenen vanuit Corsa via ValidSign
NU INSCHRIJVEN >

Digitaal ondertekenen

Eenvoudig rechtsgeldig digitaal ondertekenen

Door de steeds verdergaande technologische ontwikkelingen in de maatschappij is de behoefte aan digitale alternatieven voor de traditionele handgeschreven handtekening sterk toegenomen. Met behulp van deze oplossing kan men nu eenvoudig rechtsgeldig digitaal ondertekenen direct vanuit het Corsa DMS/RMA platform.

BCT is hiertoe een partnership aangegaan met ValidSign voor de ondersteuning van het digitaal onderteken proces. Middels de integratie tussen MyCorsa NxT en ValidSign kunnen medewerkers binnen organisaties op een snelle en generieke manier documenten (laten) ondertekenen vanuit Corsa. De authenticiteit, integriteit en onweerlegbaarheid van een document is hierbij geborgd.

De voordelen:

  • Rechtsgeldig
  • Efficiency verhogend
  • Rechtsgeldig
  • Plaats- en tijd onafhankelijk ondertekenen
  • Duurzaam
  • Transparant
  • Gebruikersgemak
Dots
Rechtsgeldig digitaal ondertekenen vanuit MyCorsa NxT

Rechtsgeldig digitaal ondertekenen vanuit MyCorsa NxT

In 5 minuten inzicht in de werking van de integratie tussen Corsa en ValidSign.
MELD JE NU AAN >

De oplossing digitale handtekening

Voor zowel de geavanceerde als voor de gekwalificeerde digitale handtekening is er een integratie beschikbaar met ValidSign. Hierdoor is het mogelijk om documenten eenvoudig ter ondertekening aan te bieden vanuit MyCorsa NxT. Het ondertekende document wordt automatisch aan de documentregistratie toegevoegd in MyCorsa NxT. Tevens wordt de ValidSign Electronic Evidence Summary gekoppeld aan het ondertekende document. Alle activiteiten worden middels een audit trial gelogd.

Hiermee wordt transparantie gecreëerd en wordt het proces inzichtelijk, maar ook overzichtelijk gemaakt.

Digitaal ondertekenen kan via een willekeurig document, maar ook via een workflow. Zo zou je het digitaal ondertekenen kunnen verwerken in een bestuurlijk proces of een controle proces.

LEES MEER >
Dots

Rechtsgeldig digitaal ondertekenen

Een elektronische handtekening of digitale handtekening is een elektronische variant van een handgeschreven handtekening. Nederland heeft al jaren de Europese richtlijn met betrekking tot digitale handtekeningen geïmplementeerd. Artikel 15a van het Burgerlijk Wetboek Boek 3 geeft aan dat een elektronische handtekening dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening kan hebben.

Betrouwbaarheidsniveau’s

Er zijn drie verschillende type digitale handtekening vormen beschikbaar, elk met een eigen betrouwbaarheidsniveau:

  • Gewone digitale handtekening
  • Geavanceerde digitale handtekening
  • Gekwalificeerde digitale handtekening
Dots