Serviceportaal

Digitaal Besturen

Wij stellen organisaties in staat om bestuurlijke processen volledig digitaal en op een effectieve, transparante en daadkrachtige manier uit te voeren zodat voldaan wordt aan wet- en regelgeving en bestuurders gefaciliteerd worden met de juiste informatie in de juiste context op het juiste moment.

Dots

Bestuursuite

De Bestuursuite bestaat uit drie oplossingen die samen een efficiënt, transparant en daadkrachtig digitaal bestuur mogelijk maken.

  • Bestuurlijke Planning
  • Bestuurlijke Besluitvorming
  • Bestuurlijke Opvolging

 

 

Bestuursuite
Dots

Bestuurlijke Planning

Met Bestuurlijke Planning zijn de gemeentesecretaris en de raadsgriffier volledig in controle. De voorstellen, voortkomend uit het coalitieakkoord wordt overzichtelijk en digitaal ingepland op de lange termijn agenda (LTA). Automatisch worden de termijnen bewaakt en er volgt een melding als de deadline in zicht komt. Hiermee zijn de ambities uit het collegeprogramma niet alleen transparant maar kunnen deze ook waargemaakt worden.

 

Bestuurlijke Planning
Dots

Bestuurlijke Besluitvorming

Bestuurlijke Besluitvorming biedt optimale, digitale ondersteuning bij de bestuurlijke processen binnen de organisatie. Bestuursorganen zijn hiermee te allen tijde op de hoogte van de voorstellen en te nemen besluiten. De bij de besluitvorming ondersteunende documenten zijn digitaal beschikbaar en vindbaar.

Bestuurlijke Besluitvorming
Dots

Bestuurlijke Opvolging

Na het agenderen van en het besluiten nemen over de LTA objecten is de bestuurlijke opvolging een logische laatste stap in de bestuurlijke cyclus. Met Bestuurlijke Opvolging worden digitaal de opvolgingsgegevens vastgelegd – taken uitgezet – gemonitord en afgehandeld. Voor de griffier betekent dit grip op de bewaking en opvolging van toezeggingen – moties – vragen en besluiten. De raad wordt hiermee optimaal gefaciliteerd om de controlerende taak soepel uit te voeren.

Bestuurlijke Opvolging
Dots