Serviceportaal
Digitaal vergaderen, daadkrachtig en lean besturen? Lees meer in het white paper Optimaal besturen.
DOWNLOAD BROCHURE

Bestuurlijke Opvolging

Gemeenten krijgen vandaag de dag meer taken toebedeeld door de Rijksoverheid waardoor de verantwoordelijkheid en impact van gemeenten op de samenleving groeit. Een belangrijk onderdeel in de verantwoordelijkheid van de gemeente is de bestuurlijke opvolging.

Gemeenteraad

De rol van raadsleden wordt hierdoor belangrijker maar tegelijk ook complexer. Raadsleden worden steeds vaker aangesproken op hun controlerende taak. Het gevolg hiervan is dat raadsleden een grotere behoefte hebben aan complete informatie.

Griffier

De raadsgriffier ervaart ook een groeiende informatiebehoefte en wordt geconfronteerd met een toename van de administratieve last. Denk hierbij aan het bijhouden en opvolgen van bijvoorbeeld vragen van raadsleden voorafgaand aan een raadsvergadering, toezeggingen van portefeuillehouders, aangenomen moties en besluiten.

Ook in de samenwerking tussen de griffier en de gemeentesecretaris speelt informatie steeds vaker een cruciale rol om processen voldoende transparant en uniform te laten verlopen.

 

Voordelen

  • Werken conform wet- en regelgeving met betrekking tot bewijslast en bewaarplicht; alle informatie is centraal opgeslagen en duurzaam benaderbaar.
  • Op elk gewenst moment de stakeholders snel en volledig informeren over de actuele stand van zaken van opvolgingsprocessen.
  • Eén leidend opvolgingssysteem. Het maken, beheren en monitoren van diverse losse overzichten behoort hiermee tot de verleden tijd.
  • Krachtige signalering en daardoor kan proactief gereageerd worden op termijnen.
  • Facilitering van optimale samenwerking tussen de raadsgriffier en de gemeentesecretaris.
  • De gemeenteraad wordt bediend met volledige en kwalitatieve informatie.
  • De mogelijkheid om bestuurlijke opvolging aan te laten sluiten en te integreren met het (reeds geïmplementeerde) bestuurlijk besluitvormingsproces.
Dots

Infomatiebehoefte

BCT In samenwerking met diverse gemeenten ingespeeld op deze veranderende informatiebehoefte en de oplossing Bestuurlijke Opvolging ontwikkeld.

Bestuurlijke Opvolging zorgt voor uniformiteit, transparantie en grip op kritische informatie. Ingediende vragen, aangenomen moties, gedane toezeggingen en genomen besluiten voortkomend uit een raads- of commissievergadering kunnen worden geregistreerd. Vervolgens kunnen deze worden uitgezet in de ambtelijke organisatie voor tijdige opvolging. Zo houdt de griffier het overzicht over het tijdig nakomen van bijvoorbeeld gedane toezeggingen.

De gemeenteraad als de raadscommissies worden zowel met deze oplossing breder gefaciliteerd met als doel bestuurlijke opvolgingsinformatie compleet, betrouwbaar en transparant inzichtelijk te maken en te houden. Bestuurlijke Opvolging kan aangesloten worden op uw bestuurlijk besluitvormingsproces, maar kan ook los ingezet worden binnen de organisatie.

Bestuurlijke Opvolging bij gemeente Beek
Dots

Bestuurlijke Opvolging bij gemeente Beek

Dots

Co-creatie

De reacties op het in gebruik nemen van Bestuurlijke Opvolging zijn positief binnen de gemeente Beek. De gemeente kijkt terug op een geslaagd project waarin ze de samenwerking met BCT als zeer prettig ervaart.

Gemeente Beek werkt al tien jaar samen met BCT. Voor de griffier waren de oplossingen van BCT niet onbekend. Deze nieuwe oplossing is mede in co-creatie met gemeente Beek en de griffier ontwikkeld. Voor raadsgriffier Guliel Erven was dit een nieuwe ervaring. Guliel vertelt:

“Als griffier kan ik nu de raad met betere kwaliteit bedienen. Mijn informatiepositie naar de raad toe is versterkt. We beschikken over complete informatie binnen één systeem, waardoor er echte interactie ontstaat tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie. Alle informatie is duurzaam beschikbaar, compleet en betrouwbaar.  Hierdoor kunnen we beter samenwerken en zijn we in staat om professioneel te kunnen handelen. Tevens is mijn samenwerking met de gemeentesecretaris versterkt”.

Dots
white paper Optimaal besturen

white paper Optimaal besturen

white paper Optimaal besturen
DOWNLOAD white paper