Serviceportaal

Geïnteresseerd in de resultaten van het onderzoek?

DOWNLOAD ONDERZOEKSRAPPORT

BCT overheidsonderzoek: Gemeente 2030


Dots

Wat is in 2030 de rol van de gemeente in de informatiesamenleving, die van de burger en die van de gemeenteambtenaar? ‘Het Digitale OverheidsOnderzoek: Gemeente 2030’ geeft interessante inzichten hierin!

‘Gemeente 2030’ is een groot onderzoek onder hogere ambtenaren werkzaam bij 117 Nederlandse gemeenten, dat onlangs door BCT is georganiseerd. Hiermee hebben we de thermometer in de gemeenten gestoken waar het gaat om kennis, ideeën en verwachtingen rond informatietechnologie.

Vragen waarop we interessante antwoorden konden vinden zijn: Wat waren en zijn de gevolgen van de Corona-pandemie? Achten gemeenten zichzelf in staat snel en daadkrachtig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen? Welke (IT-) trends worden belangrijk(er) en welke kennis is daarvoor nodig? In hoeverre denken zij te voldoen aan het niveau van digitale dienstverlening dat burgers en bedrijven verwachten?

Interesse in de resultaten van het onderzoek en onze inschatting daarvan? Download nu gratis ons rapport!

Het Digitale OverheidsOnderzoek: Gemeente 2030

Geïnteresseerd in de resultaten van het onderzoek?

DOWNLOAD ONDERZOEKSRAPPORT