Serviceportaal

Hulpdiensten

Juiste informatie op de juiste plek

Er wordt verwacht dat organisaties steeds transparanter en daadkrachtiger functioneren. Dat er door samenwerkingen met ketenpartners veiligheid is (en blijft). De veiligheid boven alles! Om samenwerkingen met ketenpartners te optimaliseren is het van belang de dienstverlening en communicatie op elkaar af te stemmen. Een nobel streven, maar maakt de praktijk dit mogelijk?

Dots

De grote uitdaging is om de juiste informatie op de juiste plek te krijgen. Goed informatiebeheer zorgt er immers voor dat de primaire taken van deze organisaties naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Door een efficiënte en slimme inrichting van de informatievoorziening is uw organisatie in staat taken effectiever en efficiënter te organiseren. Het resultaat is dat processen doelgerichter worden ingericht, betere en snellere besluitvorming gerealiseerd wordt en betere stuur- en verantwoordingsinformatie wordt geproduceerd. Hierdoor verbetert de bedrijfsvoering, net als de klanttevredenheid (en dus het imago) maar blijven er ook meer middelen over om het primaire proces te ondersteunen.

Onze klanten bestaan uit Veiligheidsregio’s, GGD’s en de GHOR. Wij ondersteunen deze klanten onder andere op gebieden als projectgericht werken, digitalisering van informatie, digitale factuurverwerking en bestuurlijke besluitvorming.

Dots