Serviceportaal
Digitale werkomgevingen die optimaal zijn afgestemd op uw branche.

Branches

De juiste digitale oplossingen voor de betreffende branche

Dagelijks werken meer dan 150.000 eindgebruikers met onze software. Onze klanten bevinden zich in diverse branches. We gebruiken onze meer dan 30 jaar ervaring in informatiemanagement om u de juiste oplossingen te bieden. Zo transformeert uw organisatie naar een kennis gedreven organisatie, die informatie inzet om een duurzame toekomst te creëren.

Overheden

HET BEGINT BIJ INFORMATIE

Overheden staan voor grote uitdagingen. Uitdagingen met de grootste impact op het gebied van bedrijfsvoering, informatievoorziening en dienstverlening. Zelfs het bestaansrecht van (lagere) overheden is een maatschappelijk thema geworden. Om dat te rechtvaardigen moet de (lagere) overheid in rap tempo transformeren van organiseren naar faciliteren. Daarbij moeten de betekenis en de waarde die de samenleving ervaart centraal staan bij de manier waarop de (lagere) overheid zichzelf opnieuw organiseert. Dat vraagt ingrijpende keuzes op het gebied van ‘Bricks, Bytes en Behaviour’.

Dots

Hulpdiensten

Projectgericht werken & digitalisering van informatie

Organisaties binnen het veiligheidsdomein hebben er allen mee te maken. Hoe waarborg ik in de continu, steeds sneller veranderende maatschappij, de veiligheid voor de burger? Hoe zorg ik er als organisatie voor dat ik in dit dynamische proces, waarbij zoveel informatie tot mijn beschikking staat, kan blijven functioneren, verbeteren, samenwerken en misschien wel veranderen?

Dots

Onderwijs

Relevante informatie, grip op processen en flexibel werken

Onderwijsinstellingen hebben te maken met een sterk veranderende en dynamische omgeving. Meer dan ooit wordt van onderwijs verwacht dat ze inspelen op de veranderingen in de samenleving. Ook de overheid stelt steeds meer eisen.

Er wordt geacht dat er kwalitatief hoog onderwijs wordt geleverd, maar tegelijkertijd staan onderwijsinstellingen voor grote uitdagingen. Onder andere op het gebied van nieuwe technologie, digitalisering, rapportages ter verantwoording, krimpende budgetten, bescherming van privacy.

Dots

Zorginstellingen

Digitaal werken & procesinrichting

Onze op software gebaseerde diensten zetten we in bij middelgrote en grote organisaties binnen een aantal geselecteerde segmenten, waaronder het zorgsegment. Binnen het zorgsegment richten we ons met name op de VVT-instellingen, Huisartsenposten en Ziekenhuizen. Aanpalende markten waar wij ons op richten zijn Gemeenten, Sociale Werkplaatsen, Woningcorporaties en GGD’s.

Dots