Serviceportaal

“Steeds meer bedrijven zien de voordelen van digitaal factureren:”

Corsa/E-Invoice 2.0 maakt de weg vrij voor digitaal factureren


Corsa/E-Invoice 2.0 maakt de weg vrij voor digitaal factureren

Dots

Steeds meer bedrijven zien de voordelen van digitaal factureren: het levert hen immers veel tijdswinst, gemak en overzicht op. Omdat er geen papier of transport voor nodig is, zijn deze zogenaamde e-facturen bovendien een stuk vriendelijker voor het milieu. Wat echter nog ontbreekt is één Europese factuurstandaard. Het ontbreken van een universeel formaat zorgt er nu nog voor dat leveranciers vaak veel verschillende formaten hanteren die niet altijd aansluiten op het financieel systeem van de ontvanger. Voor veel organisaties vormt dit een belemmering om aan de slag te gaan met digitaal factureren. BCT haalt deze belemmering weg met een oplossing voor digitale factuurverwerking waarbij het formaat van de digitale factuur geen enkele rol meer speelt.

Ondersteuning voor alle factuurformaten

Initiatieven zoals de UBL Ketentest zijn ontstaan om de uitwisseling van e-facturen tussen administratietoepassingen in UBL-fomaat mogelijk te maken en moeten gaan zorgen voor een grotere adoptie van digitaal factureren. BCT onderschrijft het belang van dit soort initiatieven en levert hier dan ook actief haar bijdrage aan. Maar aan de andere kant hoeft het ontbreken van één universeel formaat, digitaal factureren niet in de weg te staan. Met de oplossing Corsa/E-Invoice 2.0 bieden wij een naadloze aanvulling op onze bestaande software voor digitale factuurverwerking waarbij het formaat van de digitale factuur geen enkele rol speelt. Het maakt dan niet meer uit in welk formaat de factuur wordt aangeleverd: PDF, UBL 2.0, het recente UBL 2.1, of welk ander XML-formaat dan ook. Op alle facturen komen immers dezelfde factuurvelden voor, alleen staan ze op een andere plaats. Corsa/E-Invoice 2.0 analyseert de digitale factuur, registreert alle relevante data en zet deze in het gewenste formaat door naar het boekhoudsysteem.

Zelflerende oplossing

De ondersteuning voor alle factuurformaten is mogelijk omdat Corsa/E-Invoice 2.0 een ‘zelflerende oplossing’ is. De eerste keer dat een digitale factuur van een leverancier wordt ontvangen, vindt er een controle plaats van het XML-formaat. Is het formaat bekend, dan is het een kwestie van de vooraf gedefinieerde velden bekijken. Wanneer het XML-formaat niet herkend wordt, traint een medewerker onze oplossing door de juiste velden aan elkaar te koppelen. Wanneer een leverancier ditzelfde XML-formaat later opnieuw gebruikt, worden op die manier de getrainde velden automatisch herkend.