Serviceportaal

Stemlokaal Computable Awards 2022 geopend!

Breng nu je stem uit!

8KTD en BCT scoren met optimaliseren dienstverlening


Computable Awards nominatie 8KTD en BCT

Dots

Werkmaatschappij 8KTD van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bestaat uit ongeveer vierhonderd formatieplaatsen voor de twee verschillende Friese gemeenten. Door gezamenlijk een reeks gemeentelijke taken uit te voeren, kan efficiënter worden gewerkt. Daarnaast heeft de organisatie de ambitie om de dienstverlening richting burgers en bedrijven continu te verbeteren.

Om dit te realiseren heeft 8KTD geïnvesteerd in het Liber- en Corsa-platform van BCT, een zaaksysteem en document management systeem vanuit de cloud. Voor de hoofdjury van de Computable Awards 2022 reden om het project ‘Optimale dienstverlening’ van 8KTD te nomineren in de categorie Overheidsproject.

Volledig zelfredzaam handelen

Het zaaksysteem Liber en het zaakgericht werken verbeteren de dienstverlening, de efficiency van werken en de toegankelijkheid van informatie. De zaakbehandelaar kan volledig zelfredzaam opereren doordat hij de juiste tools heeft om zaken op een effectieve en waterdichte methode te starten, te behandelen en te monitoren. Zeker in combinatie met Corsa, dat gebruikt wordt als het digitale geheugen en zo zorgt voor orde, overzicht en inzicht in informatie. BCT en 8KTD ontwikkelden op basis van het Liber-zaaksysteem een nieuw klantcontactsysteem in combinatie met een baliemedewerkerportaal. Alle klantcontacten komen nu samen in één oplossing, met onder andere als resultaat dat automatisch de juiste klant en dossiers in de werkomgeving van de medewerker komen. Dit werkt erg prettig voor medewerkers die klanten sneller en gerichter verder kunnen helpen.

Architectuur zonder complexe koppelingen

Het werken met de oplossingen van BCT maakt het tevens mogelijk om een architectuur te bouwen zonder complexe koppelingen. Een krachtige zoekmachine zorgt door het werken met indexen ervoor dat informatie in de juiste context voor medewerkers beschikbaar is. Zonder dat deze tussen verschillende applicaties moet schakelen.

Deze nieuwe manier van werken heeft tot veel positieve reacties geleid bij medewerkers, bijvoorbeeld in de buitendienst. Als zij op inspectie gaan, is alle informatie voor hen beschikbaar.

Dots
Stemlokaal Computable Awards 2022 geopend!
Breng nu je stem uit!