Serviceportaal
Grip op uw organisatie met iGEN
Naar iGEn website >

Procesbeheer

Proces gebaseerde sturing voor uw organisatie

iGEN is meer dan enkel een procesbeschrijvingstool. De informatie wordt ook operationeel toegepast, zowel naar de burger als naar de interne medewerker toe. Producten, diensten en de bijhorende processen kennen een centraal beheer binnen de gemeente.

Dots

iGEN

Deze tool is ontwikkeld op basis van de iGEN-methodiek voor het beschrijven van processen. De tool bevat naast een bibliotheek van generieke processen voor de Vlaamse gemeentemarkt de PDC-catalogus, gebaseerd op de IPDC van BZ Vlaanderen.

Deze procesbeschrijvingen sluiten aan op de toepassing van het zaakgericht werken zoals deze in het Corsa Mid-Office is voorzien. U bent als bestuur in staat de procesbeschrijvingen waar nodig aan te passen aan de specifieke situatie van uw gemeente.

Naar iGEn website >
iGEN
Dots