Serviceportaal
Interesse? Meer willen lezen?
Download dan onze brochure.
Download brochure

Corsa Professional

Procesmatig werken

Procesmatig werken vormt hier het speerpunt.

Onze procesmanagementmodule, iGEN is het instrument waarmee u snel en doeltreffend processen automatiseert.

Van e-formulier over procesuitvoering tot rapportering, alle schakels zijn aanwezig om hier één geheel van te maken.

In combinatie met onze gestandaardiseerde procesbibliotheek vormt het een stevige basis. De integratie met de Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (IPDC-catalogus) van Vlaanderen maakt het verhaal compleet.

Een volwaardig uitgerold Corsa Mid-Office met digitale dossiers en geautomatiseerde processen ligt dan in uw handen.

Corsa Professional

Levermodel

Cloud Inbegrepen
On premise Inbegrepen

Functionaliteiten

Registratie
Inbegrepen
Routering
Inbegrepen
Behandelen
Inbegrepen
Audit Logging
Inbegrepen
Application Search
Inbegrepen
Mobile APP
Inbegrepen
Documentcreatie
Inbegrepen
Integratie MS-Office
Inbegrepen
Dossiervorming (basis) Inbegrepen
Koppeling authentieke bronnen
Inbegrepen
Notulen beheer
Inbegrepen
Dossiervorming (zaakgericht) Inbegrepen
Processturing Inbegrepen
Dots

Corsa Advanced functionaliteiten

Alle Corsa Advanced functionaliteiten zijn ook onderdeel van Corsa Professional.

Dit zijn:

  • Registratie en archiefwaardige opslag;
  • Routering inkomende documentstromen;
  • Behandeltoolkit digitale werkomgeving;
  • Logging;
  • Document creatie;
  • Integratie Word, Excel en Outlook;
  • Dossiervorming;
Corsa Advanced functionaliteiten
Dots

Corsa2Go mobile app

Locatie onafhankelijk werken met toegang tot de juiste en volledige informatie wordt heden ten dage steeds belangrijker. Daarnaast worden hoge eisen gesteld aan informatieveiligheid, snelheid en gebruikersvriendelijkheid. 

Met de Corsa2Go app hebben Corsa gebruikers nu overal en altijd vanaf een mobile device toegang tot Corsa.

De Corsa2Go app is voorzien van alle gebruikersgemakken om de gebruiker de beste ervaring te bieden.

Corsa2Go mobile app
Dots

Dossiervorming (zaakgericht)

Bij zaakgerichte dossiervorming wordt er automatisch bij de start van de zaak een zaakdossier aangemaakt en gekoppeld. Dit zaakdossier wordt gedurende de looptijd van de zaak verder aangevuld met de documenten die vanuit de zaak gegenereerd en gekoppeld worden.  Denk bijvoorbeeld aan een uitgaande brief, afschrift collegebesluit, etcetera.

Aan dit dossier kunnen vervolgens ook – afhankelijk van het resultaat van de zaak – eventuele bewaar- of vernietigingstermijnen gekoppeld worden.

Dossiervorming (zaakgericht)
Dots

Koppeling authentieke bronnen

Via het Magda-platform wordt een koppeling gelegd met het Rijksregister, VKBO en CRAB. Op deze manier beschik je over de actuele, authentieke data binnen Corsa.

De achterliggende audit-logging maakt dat deze integratie en het gebruik van de authentieke data conform GDPR-richtlijnen verloopt. Verder voorziet het systeem in het anonimiseren van persoonlijke data.

Koppeling authentieke bronnen
Dots

Notulenbeheer

Met Corsa Notulenbeheer creëert u digitale agenda’s voor verschillende vergaderorganen zoals college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad maar ook bijvoorbeeld het MAT.

De totstandkoming van de agendapunten kan bovendien ondersteund worden door het geïntegreerde digitale besluitvormingsproces.

Dit generieke besluitvormingsproces is in de loop der jaren steeds verder ‘gefinetuned’ en is inmiddels dusdanig flexibel dat vrijwel ieder proces en scenario ondersteund kan worden.

Notulenbeheer
Dots

Processturing

vanuit iGEN

De tool bevat naast een bibliotheek van generieke processen voor de Vlaamse gemeentemarkt de PDC-catalogus, gebaseerd op de IPDC van BZ Vlaanderen.
Deze procesbeschrijvingen sluiten aan op de toepassing van het zaakgericht werken zoals deze in het Corsa Mid-Office is voorzien.

De procesbeschrijvingen worden direct operationeel toegepast middels een integratie met Corsa Professional.

Door de proces-parametrisatie-mogelijkheden binnen iGEN kan je op een eenvoudige manier processen binnen het Corsa Mid-Office automatiseren. De integratie tussen beide pakketten is erop gericht om de procesbeschrijving in iGEN ook meteen operationeel te maken in het Corsa Mid-Office.

Zodoende wordt procesmanagement geen dode letter, maar verbeterd direct de efficiency en levert concrete resultaten voor het bestuur.

Processturing
Dots
Online demo

Interesse? Meer willen zien?

Neem direct contact met ons op.
Meer informatie