Serviceportaal
Centraal dossier én een eenduidig klantbeeld met Corsa/ADW.

Corsa Authentiek Digitaal Werken

Centraal dossier én een eenduidig klantbeeld met Corsa/ADW.

De basis wordt gelegd door het digitaal werken binnen de gemeente te introduceren. Dit houdt in dat alle aanvragen naar producten en diensten binnen de gemeente gedigitaliseerd worden, ongeacht het gebruikte kanaal.

Door de combinatie van het digitaliseren van documentstromen en digitaal archiveren, maar zonder statusgerichte sturing is de oplossing ‘Corsa Authentiek Digitaal Werken’ ontstaan. De nadruk in deze oplossing ligt op het vervolledigen van een dossier, gedurende de behandeling, op basis van een zaakgerichte indeling. Binnen Corsa/ADW wordt er geen gebruik gemaakt van statusovergangen.

Voordelen Corsa/ADW

  • De digitale documenten zijn volledig doorzoekbaar, dankzij OCR-technologie en de toegekende metadata
  • Volledig versiebeheer van de documenten en oudere documentversies zijn eenvoudig inzichtelijk
  • Integratie met de lokale authentieke bron (bevolkingstoepassing)
  • Mogelijkheid tot export van alle gegevens vanuit het systeem, op basis van query’s en rapporten
Dots

Uniforme en digitale afhandeling

Het resultaat vertaalt zich in een éénduidig klantbeeld. Elke medewerker heeft eenzelfde en volledig zicht op alle communicatie die de gemeente heeft gevoerd met haar klanten.

Daarnaast zorgt Corsa ADW voor de uniforme en digitale afhandeling van elk product of elke dienst, gebaseerd op een generiek behandelproces. Het proces wordt ondersteund door middel van onze workflowmodule.

Eindgebruikers krijgen hierdoor een overzicht van alle aanvragen in één werkvoorraad, ongeacht het gebruikte kanaal. Door de procesmatige afhandeling hebt u te allen tijde zicht op de voortgang van het dossier, de actieve behandelaar, de ingewonnen adviesvragen en dergelijke. Dit stelt u als bestuur in staat om de fysieke papierstroom binnen uw organisatie na het inscannen te stoppen.

Dots